trực tuyến
[Trực tiếp] "Học từ con chồn" - Câu 212 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Sáu, 25/6/2021

tức 16/5 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Là những câu chuyện có thật của các Phật tử đã ứng dụng Phật Pháp để làm thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tốt đẹp hơn. Mang lại cuộc sống hạnh phúc cho chính mình, gia đình và người thân...

Phật Pháp ứng dụng
Là những câu chuyện có thật của các Phật tử đã ứng dụng Phật Pháp để làm thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tốt đẹp hơn. Mang lại cuộc sống hạnh phúc cho chính mình, gia đình và người thân...

Người tu hành phải "Tránh xa danh văn, lợi dưỡng!"

04/4/2020

7 Lượt xem

[Trích - bài giảng kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Câu 181-183 - Ngày 14/10/2019]
Trong bài Pháp thoại, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: “Một vị Tỳ-kheo tu hành Tứ niệm xứ cũng phải biết trốn khỏi lợi lộc, tiếng khen của thế gian. Người ta gọi là danh văn, lợi dưỡng. Người tu là sợ nhất cái danh văn, lợi dưỡng này, mắc vào rất là nguy hiểm”.

>>> Người tu chiến thắng ngũ dục thế gian bằng cách nào? tại đây!

Sư Phụ cũng đã kể câu chuyện về một vị Tỳ-kheo, chỉ vì chấp vào một cái nhẫn vàng được người ta cúng dường mà khi chết đọa làm ngạ quỷ, luẩn quẩn quanh cái nhẫn vàng ấy. Cho nên, người đã xuất gia tu đạo nếu còn dính mắc vào danh văn, lợi dưỡng thì sẽ khó tiến tu. Vậy làm thế nào để tránh xa nó?
Trong video “Người tu hành phải “tránh xa danh văn, lợi dưỡng” trên đây do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh sẽ giúp chúng ta trả lời được câu hỏi đó.

Video tiếp theo