trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Sáu, 08/12/2023

tức 26/10 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Những thiện duyên thù thắng từ việc quy y Tam Bảo

29/02/2020

12 Lượt xem

Quy y Tam Bảo là quay về nương tựa ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng. Trong cuộc đời, ai cũng đều có chỗ nương tựa. Khi bé, chúng ta nương tựa cha mẹ. Lớn lên một chút, đến trường học thì chúng ta nương tựa vào thầy cô giáo. Khi thành gia lập thất thì chúng ta nương tựa vào chồng, vào vợ của mình. Về già, chúng ta lại nương tựa vào con cái. Nhưng những chỗ nương tựa này đều không bền chắc, vì không phải ai có thể dõi theo chúng ta suốt cuộc đời.

Duy chỉ có Tam Bảo mới là chỗ dựa vững chắc nhất cho tất cả chúng sinh. Vì Tam Bảo là từ cái đức của Phật, từ trí tuệ của Phật, Ngài thương xót muôn loài chúng sinh, dạy cho tất cả chúng sinh thoát khổ. Lòng từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát là vĩnh hằng, vô biên, không bao giờ dừng, các Ngài luôn dõi theo chúng sinh,khi chúng sinh cần các Ngài là các Ngài sẽ ứng hoá thân dùng giáo pháp để giáo độ cho chúng sinh. Chư Tăng là những người học theo hạnh của Phật cũng đang ngày ngày trưởng dưỡng cho tâm đức rộng lớn. Tam Bảo cao quý như vậy, chúng ta nên quay về nương tựa.

Video tiếp theo