trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Ba, 03/10/2023

tức 19/8 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Pháp thoại: Công đức Tam Bảo và tụng kinh Tam Bảo

19/6/2019

185 Lượt xem

Tam Bảo tức là ba ngôi báu quý. Vậy ba ngôi báu ấy là gì? Ngôi thứ nhất là Phật, ngôi thứ hai là Pháp, ngôi cuối cùng là Tăng. Chúng ta còn thường hay gọi là Phật, Pháp và Tăng. Chữ "Bảo" có nghĩa là quý báu. Vật gì quý báu thì người ta sẽ gọi là bảo. Vậy Phật, Pháp và Tăng có quý báu không mà lại được gọi là bảo? Tam Bảo có ý nghĩa như nào mà lại đáng quý vậy? Công đức của Tam Bảo có ý nghĩa như nào và tại sao chúng ta lại phải tụng kinh Tam Bảo?

Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi qua bài giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh để hiểu rõ hơn nữa nhé.

Video tiếp theo