trực tuyến
Lễ trai đàn chẩn tế tất niên, ngày 15/12/Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Thứ Năm, 20/01/2022

tức 18/12 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Pháp thoại: Lời Phật dạy về ân sinh thành

19/6/2019

1 Lượt xem

Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu. Ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng?
Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

"Trong Kinh Vu Lan, hình ảnh Ngài Mục Kiền Liên tiêu biểu một đệ tử chí hiếu của Đức Phật; vâng lời Phật dạy đã thực hiện phép cúng dường Tam Bảo trong ngày rằm tháng bảy, hồi hướng phúc đức cho thân mẫu thoát khỏi địa ngục khổ đau. Có thể nói đạo hiếu là bài học đầu tiên của đạo làm người, là nền tảng đạo đức của xã hội."

Video tiếp theo