trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Sáu, 29/9/2023

tức 15/8 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Pháp thoại: Ý nghĩa phát Bồ đề tâm

19/6/2019

18 Lượt xem

Hằng năm, ngày 19/6 - Ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo thì đều tổ chức Đại Lễ phát Bồ đề tâm nguyện. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm, Sư Phụ - Thầy Thích Trúc Thái Minh phát Bồ đề tâm nguyện và cũng từ nhân duyên Sư Phụ phát Bồ đề tâm nguyện mà có đầy đủ công đức để xuất gia, phụng sự Phật, cầu độ cho chúng sinh. Và Lễ Phát tâm Bồ đề từ đó được lan tỏa rộng ra nhiều chùa, nhiều đạo tràng.

Bồ đề tâm là tinh túy của Phật Pháp. Bồ đề tâm tức là tâm giác ngộ. Phát Bồ đề tâm nguyện tức là nguyện tu tập đạt được giác ngộ vậy. Cho nên, trong giáo Pháp của Phật rất coi trọng tâm Bồ đề.

Vậy tại sao chúng ta nên phát Bồ đề tâm nguyện? Ý nghĩa của phát Bồ đề tâm là gì?

Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi bài giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh để hiểu rõ hơn nhé!

Video tiếp theo