trực tuyến
Lễ trai đàn chẩn tế tất niên, ngày 15/12/Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Thứ Bảy, 22/01/2022

tức 20/12 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Quả báo của việc ác hại Tăng Bảo

27/12/2020

42 Lượt xem

“Tăng chúng là những người xuất gia theo Phật, thực hành giáo Pháp của Ngài. Tăng chúng cao quý không chỉ vì Tăng bỏ được những cái khó bỏ, hành những cái khó hành, thành tựu những cái khó thành tựu; mà Tăng còn là biểu tượng đạo đức mô phạm, cao thượng, trong sạch. Tăng cũng là chỗ nương về cho chúng sinh đau khổ, tối tăm, là trụ cột chiến đấu với cái ác, với ma vương và là chỗ dựa rất quan trọng, là nhân, là duyên cho các thiện Pháp phát khởi. Đó chính là phúc lành cho cả thế gian.
Vậy nên Tăng Bảo rất cao quý.
Cho nên, nếu mà ai phá Tăng, hại Tăng thì tội lỗi cũng cùng cực. Vì chính họ đã phá diệt gốc rễ của đạo đức, phá đi phúc báu của nhân thiên, diệt mất mầm thiện cao đẹp ở trong đời, và chính họ đang gieo tai họa cho đời.” - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Qua video trên đây, quý Phật tử và các bạn sẽ được hiểu rõ hơn về quả báo của việc ác hại Tăng Bảo.

Video tiếp theo