trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Ba, 03/10/2023

tức 19/8 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Sự thật về cái chết | Thầy Thích Trúc Thái Minh

19/6/2020

13 Lượt xem

Người xưa có câu: “Sinh hữu hạn, tử bất kỳ”, nghĩa là chúng ta có thể dự đoán được sự sinh ra của con người nhưng lại không thể biết cái chết sẽ đến lúc nào. Theo quy luật vô thường, có sinh thì có diệt, chúng ta sinh ra, sống rồi cũng phải chết. Tuy nhiên, khi nhắc đến cái chết, chúng ta lại sợ hãi, né tránh, lại cố tình quên đi cái chết, hăm hở sống để không quan tâm gì đến cái chết. Trong bài Pháp thoại, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ rằng, theo quan niệm của đạo Phật, chúng ta không sợ chết, chúng ta phải nhìn thẳng vào cái chết; chúng ta chỉ sợ chết rồi thì đi đâu, đó mới là điều quan trọng.

Trong video “Sự thật về cái chết”, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh sẽ giảng giải chi tiết để chúng ta nhìn nhận đúng đắn về cái chết, vì sao có người chết thọ - chết yểu, chết trẻ - chết già, để từ đó chúng ta rút ra được bài học hữu ích trong việc tu học Phật Pháp.

Video tiếp theo