trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Thứ Năm, 23/5/2024

tức 16/4 Giáp Thìn

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sức mạnh của niềm tin và cách tăng trưởng, giữ vững lòng tin

03/8/2021

69 Lượt xem

Đức Phật dạy rằng, lòng tin hay niềm tin là mẹ của vô lượng công đức. Đó cũng chính là giá trị của niềm tin.
Người nào không có lòng tin thì vào trong Phật đạo cũng không được lợi ích. Nhưng khi được giải quyết và thanh toán hết hoài nghi, đức tin được vững chắc thì người đó sẽ dũng mãnh tiến đạo mà không thối lui.
Vậy, làm sao để chúng ta có thể xác quyết được một người, vật hay một sự kiện nào đó là đáng tin?
Trong video “Sức mạnh của niềm tin và cách tăng trưởng, giữ vững lòng tin” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải trên đây, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về điều này.

Video tiếp theo