trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Ba, 03/10/2023

tức 19/8 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tại sao đã quy y Tam Bảo thì không quy y quỷ, thần?

25/3/2020

30 Lượt xem

Trong buổi Pháp thoại, Thầy Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: “Đã quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo là không quy y với quỷ, thần. Chúng ta chỉ nương tựa Phật thôi”.
Bởi lẽ Đức Phật là bậc tối thượng, tối thắng, thế gian không ai bằng. Ngài thấy biết rõ sự vận hành của vạn sự, vạn vật trong lục đạo luân hồi; thấy được nhân duyên, tội phước của các chúng sinh trong các cõi, bao gồm cả những chúng sinh trong cõi Trời, Thần, Quỷ... Dù các vị quỷ, thần có thể có oai lực hơn loài người, có những pháp linh thông hơn và có thể trợ giúp cho con người; nhưng chúng ta cũng không nên gần gũi, nương tựa họ mà chỉ nên đứng từ xa cung kính thôi.

Vậy nhân duyên, tội phước của các vị quỷ, thần ấy như thế nào mà Đức Phật dạy đệ tử Phật không nên quy y quỷ, thần? Trên đây là video do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải về vấn đề này!

Video tiếp theo