trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Tư, 29/11/2023

tức 17/10 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Thế nào là "quy y Tam Bảo"? - Vấn đáp Phật Pháp

19/6/2019

106 Lượt xem

"Quy y Tam Bảo là nghi lễ của đạo Phật. Đây được coi như điểm khởi đầu của Phật tử khi bắt đầu theo giáo lý đạo Phật. Trong kinh Phật dạy, một người quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới của Phật là phúc báu người ta có thể tăng lên được ngàn lần. Nếu chúng ta có phước báu là chúng ta thoát nhiều ác nạn. Cái phúc lớn nó che chở cho mình. Phúc lớn mới che chở được các tai họa cho mình. Phúc nhỏ không bảo hộ cho mình được. Người ở đời nhiều tai họa, nhiều đau khổ, nhiều điều bất hạnh gọi là người phúc mỏng, nghiệp dày. Người ta mà được may mắn, nhiều điều tốt đẹp, đó là người phúc lớn, phúc dày. Chúng ta ở đời nên làm sao cho mình càng ngày càng dày phúc thì tốt."
Vậy "Tam Bảo và quy y " là gì mà khi ta quy y lại có thể tăng trưởng phước báu?
Kính mời quý Phật tử và các bạn hãy cùng nghe Sư Phụ - Thích Trúc Thái Minh giảng trong video dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này!

Video tiếp theo