trực tuyến
Trai đàn chẩn tế phả độ gia tiên | Vu Lan 2022, ngày 10/7/Nhâm Dần

Thứ Ba, 09/8/2022

tức 12/7 Nhâm Dần

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Thế nào là tỉnh giác? Lợi ích của việc sống tỉnh giác

23/10/2020

4 Lượt xem

Thực tập tỉnh thức, tỉnh giác là cách để chúng ta nhận biết được hành động của mình là tốt đẹp, là đạo đức hay bất thiện. Ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác để chúng ta luôn nhận thức được hành động của mình là thiện hay ác.
Vậy, thế nào là tỉnh giác? Lợi ích của việc sống tỉnh giác là gì? Chúng ta cần thực tập tỉnh giác như thế nào?
Làm thế nào để chúng ta có thể duy trì được trạng thái bình thản kể cả khi có vọng tưởng hoặc gặp những chuyện bất như ý?
Qua video “Thế nào là tỉnh giác? Lợi ích của việc sống tỉnh giác” quý Phật tử và các bạn sẽ có câu trả lời cho những câu hỏi này.

Video tiếp theo