trực tuyến
Lễ trai đàn chẩn tế tất niên, ngày 15/12/Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Thứ Bảy, 22/01/2022

tức 20/12 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tìm hiểu Đạo Phật. Hiểu về Đạo Phật sao cho đúng? Giá trị của Đạo Phật | Thầy Thích Trúc Thái Minh

28/11/2021

46 Lượt xem

Câu hỏi: “Con kính bạch Sư Phụ … con nghe Sư Phụ giảng về thế gian vô thường, không bền chắc. Vậy một số người chưa hiểu hoặc ngoại đạo họ có thể cho đạo Phật là tiêu cực, không dạy phấn đấu phát triển xã hội vật chất vì cho rằng các thứ đó là vô thường. Khi gặp trường hợp như vậy thì chúng con phải tư duy và giải thích như thế nào và việc giác ngộ thế gian vô thường mang lại lợi ích gì cho tính tích cực của chúng con ạ? Con xin tri ân Sư Phụ ạ.”

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video "Tìm hiểu Đạo Phật. Hiểu về Đạo Phật sao cho đúng? Giá trị của Đạo Phật" trên đây.

Video tiếp theo