trực tuyến
Chương trình số 2: Chu kỳ 15 - Tụng kinh tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Thứ Năm, 18/8/2022

tức 21/7 Nhâm Dần

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tri ân Sư Phụ kính yêu - Bậc Minh Sư, Người Thầy khả kính của chúng con

20/8/2021

752 Lượt xem

Video được trích từ chương trình Lễ Vu Lan báo hiếu PL.2565 - DL.2021 phát trực tiếp ngày 15/8/2021 trên trang YouTube Chùa Ba Vàng.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, đại diện chư Tăng đã thay mặt cho tứ chúng chùa Ba Vàng dâng lời tri ân lên Sư Phụ - người Thầy khả kính. Nhờ có Sư Phụ giáo dưỡng, những người đệ tử tại gia và xuất gia mới biết tu tập, hành các việc thiện, xa rời đường khổ, để được hạnh phúc, an vui trong đời này và nhiều kiếp về sau. Đón nhận tấm lòng tri ân thành kính, Sư Phụ đã từ bi ban bố những lời chỉ dạy về đạo hiếu để đại chúng lấy đó làm tư lương trên bước đường tu nhân học Phật.

Video tiếp theo