trực tuyến
Lễ phát Bồ đề tâm nguyện | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Tân Sửu

Thứ Tư, 28/7/2021

tức 19/6 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trì tụng chú Đại Bi để hồi hướng cho người mất có lợi ích?

09/6/2020

49 Lượt xem

Khi trong nhà có người thân vừa mới mất, với bổn phận là người con, cháu thì chúng ta rất muốn làm các việc thiện lành để hồi hướng cho người mất, mong sao ông bà, bố mẹ được siêu thoát về cảnh giới an lành. Có ý kiến cho rằng, trì tụng chú Đại Bi trong suốt 49 ngày và hồi hướng công đức trì tụng chú Đại Bi cho người mất thì người mất được lợi ích. Vậy việc này có đúng hay không?

Qua video “Trì tụng chú Đại Bi để hồi hướng cho người mất có lợi ích”, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh sẽ giúp chúng ta trả lời về vấn đề này.