trực tuyến
Lễ trai đàn chẩn tế tất niên, ngày 15/12/Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Thứ Năm, 20/01/2022

tức 18/12 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tu là gì và lộ trình người tu học Phật cần phải đi

05/3/2020

22 Lượt xem

Đối với người đệ tử Phật, dù là tu xuất gia hay tu tại gia đều phải trải qua lộ trình văn - tư - tu. Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải: “Nghe giảng Pháp để có kiến thức, đó là học, gọi là văn. Văn rồi đến tư, nghe thầy giảng là các Phật tử phải tư duy, nghĩ xem thầy giảng câu ấy là thế nào, ý nghĩa của nó ra làm sao? Đó gọi là tư, hay là tư duy suy nghĩ. Suy nghĩ rồi thì đến thực hành. Nếu thấy hay, thấy đúng, chúng ta đem ra thực hành ngay ở nơi thân chúng ta, ngay trong cuộc sống của chúng ta. Đó gọi là tu.”
Trên đây là video “Tu là gì và lộ trình của người tu học Phật cần phải đi như thế nào cho đúng?” của Thầy Thích Trúc Thái Minh!

Video tiếp theo