trực tuyến
(Chu kỳ 15) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

Thứ Ba, 28/9/2021

tức 22/8 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vì sao người nam được xuất gia 7 lần, người nữ chỉ được 1 lần?

07/10/2020

23 Lượt xem

Xuất gia tu hành là chí nguyện cao cả và thiêng liêng. Bước vào ngôi nhà Như Lai, các vị tu sĩ không chỉ sống suốt đời với giáo lý của đạo Phật mà còn đem những giáo Pháp ấy phổ độ khắp thế gian, giúp chúng sinh thoát khỏi biển khổ trầm luân.
Trong luật Phật, Tỳ kheo Ni sau khi hoàn tục sẽ không được phép thọ giới Tỳ kheo trở lại, còn chư Tăng thì được phép hoàn tục đúng Pháp và xuất gia lại 7 lần. Điều này liệu có đúng với tinh thần bình đẳng của đạo Phật hay không?
Mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video “Vì sao người nam được xuất gia 7 lần, người nữ chỉ được 1 lần?” trên đây!

Video tiếp theo