Thiết Lập Đàn Lễ Như Thế Nào Để Được Lợi Ích?

Đức Phật sẽ hoan hỷ với đàn cúng như thế nào? Đàn cúng nào sẽ được Phật chứng minh, các vị Thánh nhân họ chứng minh? Còn đàn nào Phật không tán thán? Để chúng ta biết cách mua, thiết lập đàn lễ? Cúng giết nhiều gà, nhiều lợn là tốt hay không tốt, Phật có đến chứng không?

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video để được nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh phân tích theo góc nhìn của đạo Phật nhé!

Xem thêm:
Kinh Nikaya – Cúng Tế Đúng Pháp Được Lợi Ích

Hàng Ngàn Phật Tử Về Chùa Ba Vàng Tham Dự Cúng Thí Thực (Cúng Cô Hồn)

Tags: ,
Link to map Back top top