Thời Khóa Thính Pháp – Câu Lạc Bộ Tuệ Tâm

Ngày 09/06/2019 (Tức Ngày 07/03/Kỷ Hợi) đông đảo các bạn trẻ thuộc thành viên trong Câu Lạc Bộ Tuệ Tâm đã về chùa tham dự thời khóa Tu Bát Quan Trai Giới theo lịch tu tập định kỳ hàng tháng của chùa. Trước ngày Tu bát quan trai, các bạn trẻ thuộc thành viên trong Câu Lạc Bộ Tuệ Tâm đã có thời khóa thính pháp với chủ đề: “Chuyện Pháp Thối Thượng”. Kết thúc buổi giảng Pháp, các bạn trẻ dường như hiểu rằng thật phước lớn khi được quy Y Tam Bảo và phải luôn luôn có niềm tin sâu Tam Bảo vào ba ngôi báu gồm Phật, Pháp và Tăng. Đặc biệt là hiểu biết thêm về lợi ích thù thắng khi quy Y, tin sâu Tam Bảo, kính tín Phật Pháp. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn biết thêm rằng Đức Thế Tôn là Vị Chánh Đẳng, Chánh Giác là Người tìm ra chân lý giác ngộ giải thoát. Các bạn trẻ cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến Sư Phụ vì đã truyền trao thời Pháp nhũ để hàng đệ tử trẻ có thêm tư lương trên con đường tìm cầu giác ngộ giải thoát.

Tags:
Link to map Back top top