Thần thông là gì? Thần thông có thật không?

Thần thông là một năng lực siêu việt có thể đạt được khi tu tập, hay tu luyện đạt đến một mức độ nào đó. Như Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký có 72 phép biến hóa: bay lên trời, chui xuống đất, rẽ vào nước, biến hóa to nhỏ, tàng hình…

Trong Phật giáo, những vị chứng Thánh quả A-la-hán có 6 phép thần thông hay còn gọi là “lục thông”. Đó là: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tận thông.

>>> Các vị A-la-hán còn sợ hãi? Đức Phật dạy cắt đứt sợ hãi? – câu 136-137 – kinh Mi Tiên vấn đáp

Thời nay, rất hiếm bậc Thánh xuất hiện, chúng ta khó hoặc không nhìn thấy ai thi triển thần thông. Vì thế, có thể nhiều người hoài nghi không biết thần thông có thật hay không?

Thông qua video do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, chúng ta sẽ được giải tỏa thắc mắc này về thần thông.

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top