Vì sao người nam được xuất gia 7 lần, người nữ chỉ được 1 lần?

Xuất gia tu hành là chí nguyện cao cả và thiêng liêng. Bước vào ngôi nhà Như Lai, các vị tu sĩ không chỉ sống suốt đời với giáo lý của đạo Phật mà còn đem những giáo Pháp ấy phổ độ khắp thế gian, giúp chúng sinh thoát khỏi biển khổ trầm luân.
Trong luật Phật, Tỳ kheo Ni sau khi hoàn tục sẽ không được phép thọ giới Tỳ kheo trở lại, còn chư Tăng thì được phép hoàn tục đúng Pháp và xuất gia lại 7 lần. Điều này liệu có đúng với tinh thần bình đẳng của đạo Phật hay không?
Mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video “Vì sao người nam được xuất gia 7 lần, người nữ chỉ được 1 lần?” trên đây!

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top