3 điều giúp chúng ta có một mảnh vườn tâm tốt đẹp

Ai trong chúng ta cũng có mảnh vườn tâm linh. Mảnh đất tâm này rất vô tư, nó cứ thế cho lên cây, cho ra trái khi ta gieo hạt giống. Mà hạt giống chính là tất cả ý nghĩ, lời nói, hành vi của chúng ta, dù là vô tình hay cố ý. Hạt giống đã gieo là thiện hay ác sẽ cho trái ngọt hay trái đắng.

>>> “Gieo nhân nào, gặt quả nấy” hiểu như thế nào mới đúng?

Bên cạnh đó, chúng ta phải chăm bẵm mảnh vườn tâm của mình. Tâm nếu được chuẩn bị tốt về nhiều mặt thì hạt giống đã gieo sẽ sinh trưởng rất mau lẹ, xanh tốt, đơm hoa kết quả viên mãn. Vậy, những yếu tố chúng ta cần có cho vườn tâm của mình là gì?

Qua video do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, quý Phật tử và các bạn sẽ biết về 3 điều giúp chúng ta có một mảnh vườn tâm linh tươi đẹp.

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top