Học cách làm chủ bản thân – chìa khóa của mọi thành công trong cuộc sống

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng dạy rằng:
“Thành công không thể đến với người không biết làm chủ chính mình trong bất kỳ việc nào. Cho nên chúng ta phải học cách để điều phục mình, làm chủ mình trong từng việc cho đến tất cả mọi việc. Trong triết học gọi đó là làm chủ bản thân.”
Vậy nên việc làm chủ bản thân hay điều phục chính mình là vô cùng quan trọng để đạt được thành công. Nhưng điều phục chính mình là thế nào? Làm sao để chúng ta có thể làm được điều đó?
Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe bài giảng “Học cách làm chủ bản thân – chìa khóa của mọi thành công trong cuộc sống của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây.

Các bài nên xem: 

Tags: ,
Link to map Back top top