trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Thời khoá tụng kinh "Cầu Siêu Anh Hùng Liệt Sỹ Tu Tâm Biết Ơn Cầu Quốc Thái Dân An"
Đánh giá phiên bản mới

Chủ Nhật, 24/01/2021

tức 12/12 Canh Tý

Nguồn gốc tạo nên sự khác biệt về số phận của mỗi người và cách thay đổi!

Chia sẻ :

Chia sẻ :

“Nghiệp là năng lực tâm linh được sinh ra do hành vi có chủ đích, có tác ý từ thân, khẩu và ý của chúng ta”. - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh
Mỗi người sinh ra có hình dáng, tính cách, cuộc sống, số phận khác nhau. Cùng là kiếp người nhưng có người đẹp - kẻ xấu, người sang - kẻ hèn... Có người luôn gặp những điều may mắn, nhưng lại có người cả đời gặp những điều xui xẻo, bất hạnh. Ngay cả anh chị em sinh đôi, cùng lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh điều kiện sống giống nhau vẫn có sự khác nhau về nhận thức, tính cách và số phận. Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt của mỗi người? Số phận của mỗi người được định sẵn hay có thể thay đổi?

Vào ngày 1/12/2019, trong chương trình tu học định kỳ của Câu lạc bộ Tuổi trẻ Ba Vàng; Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm, chia sẻ Pháp thoại “Nghiệp báo sai biệt” giúp các bạn trẻ cũng như các Phật tử nhận ra căn nguyên, gốc rễ của vấn đề.

Hàng tháng, chùa Ba Vàng đều tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ cho các bạn học sinh, sinh viên thuộc các trường đại học phía Bắc

Hàng tháng, chùa Ba Vàng đều tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ cho các bạn học sinh, sinh viên thuộc các trường đại học phía Bắc

Nghiệp có thật sự đáng sợ như chúng ta thường nghĩ?

Nhiều người chưa hiểu hết ý nghĩa của nghiệp. Nên khi họ nghe thấy nghiệp là rất lo sợ và muốn xa lánh. Nhưng nghiệp có thật sự đáng sợ hay không mà nhiều người lại sợ đến thế?

Thầy Thích Trúc Thái Minh quang lâm Pháp tòa, ban bố cho các bạn khóa sinh thời Pháp nhũ quý báu

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm Pháp tòa, ban bố cho các bạn khóa sinh thời Pháp nhũ quý báu

Sư Phụ giảng giải: “Nghiệp là năng lực tâm linh được sinh ra do hành vi có chủ đích, có tác ý từ thân, khẩu và ý của chúng ta”. Từ lời dạy của Sư Phụ, chúng ta thấy rằng nghiệp không phải điều xui xẻo, đáng sợ. Nghiệp chỉ là hành vi có tác ý của chúng ta. Chúng ta thực hiện hành vi thiện có nghĩa là gieo nghiệp thiện; thực hiện hành vi ác là gieo nghiệp ác. Sư Phụ khẳng định thêm: “Khi chúng ta tư duy, nói và làm việc có chủ đích sẽ tạo ra một năng lực gọi là nghiệp; nếu hành động, lời nói không có tác ý hay do vô tình thì không tạo thành nghiệp. Nghiệp do chúng ta tạo ra. Nghiệp trở thành năng lực có sức mạnh tác động ngược lại, dẫn dắt, chi phối chúng ta. Nói cách khác, nghiệp là quán tính của hành vi có chủ đích, có tác ý của chúng ta”. Sau khi chúng ta tạo nghiệp, thì nghiệp ấy sẽ tạo ra một năng lực, tác động ngược lại với chúng ta. Tùy theo nghiệp thiện, nghiệp ác đã tạo mà đau khổ hay hạnh phúc chính chúng ta phải nhận lấy.

Bạn trẻ chăm chú ghi chép những lời giảng của Sư Phụ

Bạn trẻ chăm chú ghi chép những lời giảng của Sư Phụ

Các bạn trẻ ngồi trang nghiêm trong thời khóa giảng Pháp

Các bạn trẻ ngồi trang nghiêm trong thời khóa giảng Pháp

Nghiệp tạo nên sự khác biệt về số phận của mỗi con người

Trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy: "Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy”.
Nhân quả là sợi chỉ xuyên suốt trong giáo lý của Đạo Phật. Sau khi chứng đạo quả dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã nhìn rõ, thấu suốt sự chi phối của quy luật nhân quả đến vạn vật trong pháp giới. Luật nhân quả không phải Đức Phật sáng tạo, phát minh ra, đó là quy luật chung của vũ trụ, chi phối tất cả chúng ta.

Khi chúng ta gieo nhân ắt sẽ gặt được quả

Khi chúng ta gieo nhân ắt sẽ gặt được quả

Trong tác phẩm Truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du đã viết:
“Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa”.
Quả thật, chúng ta tạo ra nghiệp và cũng là chủ nhân của nghiệp. Theo quan điểm đạo Phật, chúng sinh tái sinh trong lục đạo luân hồi, trải qua vô lượng kiếp. Trong mỗi kiếp, chúng ta lại tạo ra vô số các nghiệp thiện, ác. Nghiệp ấy sẽ quyết định chúng ta sinh vào nơi đâu, cha mẹ thế nào, giàu sang hay nghèo đói. Trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Đức Phật dạy: “Có nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi, hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh được quả báo mạng sống dài lâu; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo nhiều bệnh tật, hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh được quả báo ít bệnh tật; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo thân thể xấu xí, hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh được thân thể đẹp đẽ…” Như vậy, mỗi người là tổng tích lũy của các nghiệp báo từ vô số kiếp. Nghiệp chính là chỗ nương tựa của chúng ta, là cầu nối ảnh hưởng, dẫn dắt, chi phối ta suốt cả cuộc đời, từ kiếp này sang kiếp khác.

Tu dưỡng, chuyển hóa nghiệp để được quả báo tốt đẹp

Trong kinh Nhân quả ba đời Đức Phật dạy:
“Muốn biết nhân đời trước
Xem hưởng quả kiếp này
Muốn biết quả đời sau
Xét gieo nhân hiện tại”.
Sự khác biệt về hình tướng cũng như cuộc đời, số phận mỗi con người là do nghiệp quyết định. Khi gặp người xinh đẹp, giàu có, thành đạt, ta biết họ đã tạo các nghiệp lành trong kiếp này hoặc trong tiền kiếp. Ngược lại, khi gặp hoạn nạn, trắc trở trong cuộc sống, ta hiểu do chính mình đã tạo các nghiệp ác từ vô lượng kiếp. Các nghiệp trong tiền kiếp cho ta hưởng quả tại kiếp này và các nghiệp trong kiếp này tác động trở lại chính cuộc sống hiện tại và tạo ra quả trong các kiếp vị lai. Sư phụ nhấn mạnh: “Chính chúng ta là chủ nhân của nghiệp, là người tạo ra nghiệp đồng thời cũng là người thừa tự của nghiệp. Nghiệp là tử cung nơi mình sinh ra. Nghiệp là bạn của mình, là nơi trú ẩn của mình. Dù tạo nghiệp tốt hay nghiệp xấu chúng ta đều kế thừa chính nghiệp đó. Chúng ta cần phải hiểu về nghiệp để làm chủ, không để nghiệp trói buộc, làm khổ mình. Tất cả chúng sinh đều nương tựa vào nghiệp, theo nghiệp mà lưu chuyển. Nếu không có sự tu dưỡng, rèn luyện, chúng ta sẽ bị nghiệp chi phối, dẫn dắt”. Như vậy, thân thể, số phận mỗi người là do chúng ta tự tạo ra, tự quyết định. Mỗi người khi sinh ra đã mang trong mình những nghiệp là tổng báo từ vô số kiếp. Nhưng nghiệp có thể thay đổi, biến chuyển nếu ta biết chân thật sám hối, tu dưỡng, sửa đổi thân tâm, xả bỏ tham lam, sân hận, ích kỷ, khởi tâm từ bi, làm các việc thiện lành như bố thí, cúng dường, phóng sinh, hiếu nghĩa…

Các bạn trẻ hoan hỷ khi hiểu được rằng chính các bạn là chủ nhân của nghiệp

Các bạn trẻ hoan hỉ khi hiểu được rằng chính các bạn là chủ nhân của nghiệp

Người đệ tử Phật cần biết quy y Tam Bảo, thực hành năm giới, nghe và tư duy chánh Pháp. Có như vậy sẽ chuyển hóa được nghiệp chướng của bản thân và gia đình, hưởng phước báu nhiều đời nhiều kiếp.

Cả gia đình về chùa quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới

Cả gia đình về chùa quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới

Qua bài giảng của Sư Phụ, đại chúng đã hiểu rõ nguồn gốc tạo nên sự khác biệt về thân tướng và số phận của mỗi con người là do nghiệp. Nghiệp do chính chúng ta tạo nên, nghiệp có năng lực chi phối dẫn dắt ta suốt cả cuộc đời. Để chuyển hóa nghiệp mỗi người cần phải hiểu rõ về nghiệp, làm chủ được nghiệp của mình để ngăn ngừa các nghiệp ác, tạo các nghiệp thiện lành; chân thật tu tập, sám hối để chuyển hóa các nghiệp từ trong tiền kiếp để được hưởng quả báo tốt đẹp trong hiện kiếp này và muôn kiếp vị lai.

Minh Tâm 

Xem thêm: Chư Tăng Chùa Ba Vàng Ăn Ngày 1 Bữa, Đêm Ngủ Trong Rừng Như Thời Của Đức Phật

Tuổi trẻ Ba Vàng học cách gieo trồng phước báu từ buổi trải nghiệm công quả tại chùa

Tích Lũy Phước Báu Để Chuyển Hóa Vận Mệnh

Chia sẻ :
Chia sẻ :
[TRỰC TIẾP] 'Học từ mặt trăng' - câu 204 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

[TRỰC TIẾP] "Học từ mặt trăng" - câu 204 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

[TRỰC TIẾP] "Học từ mặt trăng" - câu 204 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video trên đây...

27/12/2020

16 Lượt xem

Kinh Giữ gìn tài sản

Kinh Giữ gìn tài sản

24/04/2020

1 Lượt xem

Kinh Người cư sĩ

Kinh Người cư sĩ

11/06/2019

1 Lượt xem

Xem thêm

Bài học ý nghĩa về mặt trời

Bài học ý nghĩa về mặt trời

Học pháp thường kỳ🞄 18/01/2021

Ngày 30/11/Canh Tý (tức 12/01/2021), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 205: “Bài học từ mặt trời” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

Bài học ý nghĩa về mặt trời

Học pháp thường kỳ 🞄 18/01/2021

Ngày 30/11/Canh Tý (tức 12/01/2021), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 205: “Bài học từ mặt trời” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

Các thành viên Trung tâm Nghị Lực Sống kính dâng Sư Phụ lẵng hoa tươi thắm

Các thành viên Trung tâm Nghị Lực Sống kính dâng Sư Phụ lẵng hoa tươi thắm

Học pháp thường kỳ🞄 05/01/2021

Lần thứ hai về chùa, các thành viên Trung tâm Nghị Lực Sống đã dâng lẵng hoa thơm cúng dường Tam Bảo, cúng dường Sư Phụ để thể hiện tấm lòng kính quý của mình...

Các thành viên Trung tâm Nghị Lực Sống kính dâng Sư Phụ lẵng hoa tươi thắm

Học pháp thường kỳ 🞄 05/01/2021

Lần thứ hai về chùa, các thành viên Trung tâm Nghị Lực Sống đã dâng lẵng hoa thơm cúng dường Tam Bảo, cúng dường Sư Phụ để thể hiện tấm lòng kính quý của mình...

5 Bài học ý nghĩa từ hư không

5 Bài học ý nghĩa từ hư không

Học pháp thường kỳ🞄 04/01/2021

Ngày 29 /10/Canh Tý (tức 13/12/2020), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 202: “Bài học từ hư không” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

5 Bài học ý nghĩa từ hư không

Học pháp thường kỳ 🞄 04/01/2021

Ngày 29 /10/Canh Tý (tức 13/12/2020), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 202: “Bài học từ hư không” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

5 Bài học ý nghĩa từ mặt trăng

5 Bài học ý nghĩa từ mặt trăng

Học pháp thường kỳ🞄 03/01/2021

Ngày 14 /11/Canh Tý (tức 27/12/2020), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 204: “Bài học từ mặt trăng” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

5 Bài học ý nghĩa từ mặt trăng

Học pháp thường kỳ 🞄 03/01/2021

Ngày 14 /11/Canh Tý (tức 27/12/2020), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 204: “Bài học từ mặt trăng” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 08/11/Canh Tý

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 08/11/Canh Tý

Thông Báo🞄 19/12/2020

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 08/11/Canh Tý (tức 21/12/2020). Nội dung chi tiết: 8h00: Thọ nhận Bát Quan Trai giới, 15h00: Thính Pháp...

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 08/11/Canh Tý

Thông Báo 🞄 19/12/2020

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 08/11/Canh Tý (tức 21/12/2020). Nội dung chi tiết: 8h00: Thọ nhận Bát Quan Trai giới, 15h00: Thính Pháp...

11 điều Phật dạy người phụ nữ nên nhớ: Điều thứ 7 càng đọc càng thấy đúng!

11 điều Phật dạy người phụ nữ nên nhớ: Điều thứ 7 càng đọc càng thấy đúng!

Học pháp thường kỳ🞄 10/12/2020

Theo lời Phật dạy, có 11 điều quý giá người phụ nữ nên thực hành để tô bồi vẻ đẹp đạo đức, tạo giá trị bền vững cho bản thân. Vậy 11 điều đó là gì?...

11 điều Phật dạy người phụ nữ nên nhớ: Điều thứ 7 càng đọc càng thấy đúng!

Học pháp thường kỳ 🞄 10/12/2020

Theo lời Phật dạy, có 11 điều quý giá người phụ nữ nên thực hành để tô bồi vẻ đẹp đạo đức, tạo giá trị bền vững cho bản thân. Vậy 11 điều đó là gì?...

Phật Pháp nhiệm màu - Chuyển hóa bệnh đau thần kinh liên sườn

Phật Pháp nhiệm màu - Chuyển hóa bệnh đau thần kinh liên sườn

Bài viết🞄 03/12/2020

“Suốt hơn 5 năm, nhiều lần mình đau khắp lồng ngực...lời chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Duy Phương về bệnh đau thần kinh liên sườn của mình...

Phật Pháp nhiệm màu - Chuyển hóa bệnh đau thần kinh liên sườn

Bài viết 🞄 03/12/2020

“Suốt hơn 5 năm, nhiều lần mình đau khắp lồng ngực...lời chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Duy Phương về bệnh đau thần kinh liên sườn của mình...

Xuất gia là gì? Điều kiện để xuất gia tầm cầu giác ngộ giải thoát

Xuất gia là gì? Điều kiện để xuất gia tầm cầu giác ngộ giải thoát

Học pháp thường kỳ🞄 01/12/2020

Mục đích tối hậu của Sa-môn, của người xuất gia tu sĩ đạo Phật là diệt hết phiền não, đạt được Niết bàn đấy là mục đích cứu kính tối hậu. Vậy xuất gia là gì?

Xuất gia là gì? Điều kiện để xuất gia tầm cầu giác ngộ giải thoát

Học pháp thường kỳ 🞄 01/12/2020

Mục đích tối hậu của Sa-môn, của người xuất gia tu sĩ đạo Phật là diệt hết phiền não, đạt được Niết bàn đấy là mục đích cứu kính tối hậu. Vậy xuất gia là gì?

Lễ Hằng thuận là gì? Nguồn gốc và ý nghĩa việc tổ chức lễ Hằng thuận tại chùa

Lễ Hằng thuận là gì? Nguồn gốc và ý nghĩa việc tổ chức lễ Hằng thuận tại chùa

Học pháp thường kỳ🞄 28/11/2020

Lễ Hằng thuận là một nét đẹp trong văn hóa Phật giáo Việt Nam nhiều bạn trẻ đã lựa chọn tổ chức Hằng thuận. Vậy nguồn gốc và ý nghĩa của buổi lễ này là gì

Lễ Hằng thuận là gì? Nguồn gốc và ý nghĩa việc tổ chức lễ Hằng thuận tại chùa

Học pháp thường kỳ 🞄 28/11/2020

Lễ Hằng thuận là một nét đẹp trong văn hóa Phật giáo Việt Nam nhiều bạn trẻ đã lựa chọn tổ chức Hằng thuận. Vậy nguồn gốc và ý nghĩa của buổi lễ này là gì

Thông báo chương trình trực tuyến

Thông báo chương trình trực tuyến

Học pháp thường kỳ🞄 22/11/2020

Thông báo chương trình trực tuyến. Ngày 08/10/Canh Tý (tức 22/11/2020). Nội dung chi tiết:- 7h40: Thọ nhận Bát Quan Trai giới...

Thông báo chương trình trực tuyến

Học pháp thường kỳ 🞄 22/11/2020

Thông báo chương trình trực tuyến. Ngày 08/10/Canh Tý (tức 22/11/2020). Nội dung chi tiết:- 7h40: Thọ nhận Bát Quan Trai giới...

Mộ kết là gì? Giải mã hiện tượng mộ kết qua lăng kính của đạo Phật

Mộ kết là gì? Giải mã hiện tượng mộ kết qua lăng kính của đạo Phật

Học pháp thường kỳ🞄 18/11/2020

Hiện nay rất nhiều người lo sợ về hiện tượng mộ kết. Họ không biết phải giải quyết khi sang cát (bốc mộ) mà xác chết người thân vẫn chưa phân hủy thế nào?

Mộ kết là gì? Giải mã hiện tượng mộ kết qua lăng kính của đạo Phật

Học pháp thường kỳ 🞄 18/11/2020

Hiện nay rất nhiều người lo sợ về hiện tượng mộ kết. Họ không biết phải giải quyết khi sang cát (bốc mộ) mà xác chết người thân vẫn chưa phân hủy thế nào?

Phật tử tinh tấn tham gia thời khóa sám hối trực tuyến - ngày 29/9/Canh Tý

Phật tử tinh tấn tham gia thời khóa sám hối trực tuyến - ngày 29/9/Canh Tý

Học pháp thường kỳ🞄 16/11/2020

Dù không thể về chùa nhưng hiểu được lợi ích của Pháp sám hối trong nhà Phật, Phật tử chùa Ba Vàng đã đồng hướng tâm, tinh tấn tu tập và thực hành...

Phật tử tinh tấn tham gia thời khóa sám hối trực tuyến - ngày 29/9/Canh Tý

Học pháp thường kỳ 🞄 16/11/2020

Dù không thể về chùa nhưng hiểu được lợi ích của Pháp sám hối trong nhà Phật, Phật tử chùa Ba Vàng đã đồng hướng tâm, tinh tấn tu tập và thực hành...

“Tha thứ cho người khác là tự cởi trói cho mình là đúng nhân quả”!

“Tha thứ cho người khác là tự cởi trói cho mình là đúng nhân quả”!

Học pháp thường kỳ🞄 03/11/2020

Tha thứ cho người khác là tự cởi trói cho mình đây là việc chưa bao giờ là việc dễ dàng! Trong cuộc sống, khi có ai đó mắc lỗi với mình chúng ta sẽ cần phải

“Tha thứ cho người khác là tự cởi trói cho mình là đúng nhân quả”!

Học pháp thường kỳ 🞄 03/11/2020

Tha thứ cho người khác là tự cởi trói cho mình đây là việc chưa bao giờ là việc dễ dàng! Trong cuộc sống, khi có ai đó mắc lỗi với mình chúng ta sẽ cần phải

Phật tử tinh tấn tu tập - thiết thực báo đền  ân Sư Tổ

Phật tử tinh tấn tu tập - thiết thực báo đền ân Sư Tổ

Học pháp thường kỳ🞄 10/10/2020

Ở tại gia, các Phật tử đã cùng nhau theo dõi chương trình trực tuyến qua mạng Internet, phát nguyện thọ trì Bát quan trai giới... tinh tấn tu tập...

Phật tử tinh tấn tu tập - thiết thực báo đền ân Sư Tổ

Học pháp thường kỳ 🞄 10/10/2020

Ở tại gia, các Phật tử đã cùng nhau theo dõi chương trình trực tuyến qua mạng Internet, phát nguyện thọ trì Bát quan trai giới... tinh tấn tu tập...

Dấu ấn đặc biệt về vị Tổ Sư tiếp nối các bậc Long Tượng khai sơn tạo tự chùa Ba Vàng

Dấu ấn đặc biệt về vị Tổ Sư tiếp nối các bậc Long Tượng khai sơn tạo tự chùa Ba Vàng

Học pháp thường kỳ🞄 08/10/2020

Nội dung khắc trên cây hương đá trước cửa chùa thì ngôi chùa lúc đó được gắn liền với tên tuổi Ngài Tổ Sư Tuệ Bích Phổ Giác. Vậy Ngài là ai?...

Dấu ấn đặc biệt về vị Tổ Sư tiếp nối các bậc Long Tượng khai sơn tạo tự chùa Ba Vàng

Học pháp thường kỳ 🞄 08/10/2020

Nội dung khắc trên cây hương đá trước cửa chùa thì ngôi chùa lúc đó được gắn liền với tên tuổi Ngài Tổ Sư Tuệ Bích Phổ Giác. Vậy Ngài là ai?...

Pháp thoại ý nghĩa trong ngày giỗ Đức Tổ sư: “Người cư sĩ cao quý”

Pháp thoại ý nghĩa trong ngày giỗ Đức Tổ sư: “Người cư sĩ cao quý”

Học pháp thường kỳ🞄 08/10/2020

Nhân ngày giỗ Tổ sư Trúc Lâm Ma ha Sa môn Tuệ Bích Phổ Giác, Sư Phụ đã truyền trao cho hàng đệ tử Phật Pháp thoại: “Người cư sĩ cao quý”...

Pháp thoại ý nghĩa trong ngày giỗ Đức Tổ sư: “Người cư sĩ cao quý”

Học pháp thường kỳ 🞄 08/10/2020

Nhân ngày giỗ Tổ sư Trúc Lâm Ma ha Sa môn Tuệ Bích Phổ Giác, Sư Phụ đã truyền trao cho hàng đệ tử Phật Pháp thoại: “Người cư sĩ cao quý”...

Kinh doanh dẫn đến thua lỗ phải làm cách nào để hóa giải vận đen?

Kinh doanh dẫn đến thua lỗ phải làm cách nào để hóa giải vận đen?

Học pháp thường kỳ🞄 05/10/2020

Bên cạnh những người thành công vượt ngoài mong đợi lại có người vận đen liên tục kéo đến dẫn tới thất bại. Điều này có do luật nhân quả chi phối hay không?

Kinh doanh dẫn đến thua lỗ phải làm cách nào để hóa giải vận đen?

Học pháp thường kỳ 🞄 05/10/2020

Bên cạnh những người thành công vượt ngoài mong đợi lại có người vận đen liên tục kéo đến dẫn tới thất bại. Điều này có do luật nhân quả chi phối hay không?

Lý giải quan niệm: “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang” theo lăng kính đạo Phật

Lý giải quan niệm: “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang” theo lăng kính đạo Phật

Học pháp thường kỳ🞄 03/10/2020

“Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang”. Chó đến nhà, gia chủ sẽ được nhiều điều may mắn, tốt đẹp, gia đình sẽ gặp những chuyện xui xẻo khi mèo vào nhà

Lý giải quan niệm: “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang” theo lăng kính đạo Phật

Học pháp thường kỳ 🞄 03/10/2020

“Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang”. Chó đến nhà, gia chủ sẽ được nhiều điều may mắn, tốt đẹp, gia đình sẽ gặp những chuyện xui xẻo khi mèo vào nhà