trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Tư, 29/11/2023

tức 17/10 Quý Mão

Nguồn gốc tạo nên sự khác biệt về số phận của mỗi người và cách thay đổi!

12/12/2019

Chia sẻ :

Có người luôn gặp những điều may mắn, nhưng lại có người cả đời gặp xui xẻo. Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt của mỗi người? Số phận của mỗi người

12/12/2019

Chia sẻ :

“Nghiệp là năng lực tâm linh được sinh ra do hành vi có chủ đích, có tác ý từ thân, khẩu và ý của chúng ta”. - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh
Mỗi người sinh ra có hình dáng, tính cách, cuộc sống, số phận khác nhau. Cùng là kiếp người nhưng có người đẹp - kẻ xấu, người sang - kẻ hèn... Có người luôn gặp những điều may mắn, nhưng lại có người cả đời gặp những điều xui xẻo, bất hạnh. Ngay cả anh chị em sinh đôi, cùng lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh điều kiện sống giống nhau vẫn có sự khác nhau về nhận thức, tính cách và số phận. Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt của mỗi người? Số phận của mỗi người được định sẵn hay có thể thay đổi?

Vào ngày 1/12/2019, trong chương trình tu học định kỳ của Câu lạc bộ Tuổi trẻ Ba Vàng; Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm, chia sẻ Pháp thoại “Nghiệp báo sai biệt” giúp các bạn trẻ cũng như các Phật tử nhận ra căn nguyên, gốc rễ của vấn đề.

Hàng tháng, chùa Ba Vàng đều tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ cho các bạn học sinh, sinh viên thuộc các trường đại học phía Bắc

Hàng tháng, chùa Ba Vàng đều tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ cho các bạn học sinh, sinh viên thuộc các trường đại học phía Bắc

Nghiệp có thật sự đáng sợ như chúng ta thường nghĩ?

Nhiều người chưa hiểu hết ý nghĩa của nghiệp. Nên khi họ nghe thấy nghiệp là rất lo sợ và muốn xa lánh. Nhưng nghiệp có thật sự đáng sợ hay không mà nhiều người lại sợ đến thế?

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm Pháp tòa, ban bố cho các bạn khóa sinh thời Pháp nhũ quý báu

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm Pháp tòa, ban bố cho các bạn khóa sinh thời Pháp nhũ quý báu

Sư Phụ giảng giải: “Nghiệp là năng lực tâm linh được sinh ra do hành vi có chủ đích, có tác ý từ thân, khẩu và ý của chúng ta”. Từ lời dạy của Sư Phụ, chúng ta thấy rằng nghiệp không phải điều xui xẻo, đáng sợ. Nghiệp chỉ là hành vi có tác ý của chúng ta. Chúng ta thực hiện hành vi thiện có nghĩa là gieo nghiệp thiện; thực hiện hành vi ác là gieo nghiệp ác. Sư Phụ khẳng định thêm: “Khi chúng ta tư duy, nói và làm việc có chủ đích sẽ tạo ra một năng lực gọi là nghiệp; nếu hành động, lời nói không có tác ý hay do vô tình thì không tạo thành nghiệp. Nghiệp do chúng ta tạo ra. Nghiệp trở thành năng lực có sức mạnh tác động ngược lại, dẫn dắt, chi phối chúng ta. Nói cách khác, nghiệp là quán tính của hành vi có chủ đích, có tác ý của chúng ta”. Sau khi chúng ta tạo nghiệp, thì nghiệp ấy sẽ tạo ra một năng lực, tác động ngược lại với chúng ta. Tùy theo nghiệp thiện, nghiệp ác đã tạo mà đau khổ hay hạnh phúc chính chúng ta phải nhận lấy.

Bạn trẻ chăm chú ghi chép những lời giảng của Sư Phụ

Bạn trẻ chăm chú ghi chép những lời giảng của Sư Phụ

Các bạn trẻ ngồi trang nghiêm trong thời khóa giảng Pháp

Các bạn trẻ ngồi trang nghiêm trong thời khóa giảng Pháp

Nghiệp tạo nên sự khác biệt về số phận của mỗi con người

Trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy: "Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy”.
Nhân quả là sợi chỉ xuyên suốt trong giáo lý của Đạo Phật. Sau khi chứng đạo quả dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã nhìn rõ, thấu suốt sự chi phối của quy luật nhân quả đến vạn vật trong pháp giới. Luật nhân quả không phải Đức Phật sáng tạo, phát minh ra, đó là quy luật chung của vũ trụ, chi phối tất cả chúng ta.

Khi chúng ta gieo nhân ắt sẽ gặt được quả

Khi chúng ta gieo nhân ắt sẽ gặt được quả

Trong tác phẩm Truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du đã viết:
“Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa”.
Quả thật, chúng ta tạo ra nghiệp và cũng là chủ nhân của nghiệp. Theo quan điểm đạo Phật, chúng sinh tái sinh trong lục đạo luân hồi, trải qua vô lượng kiếp. Trong mỗi kiếp, chúng ta lại tạo ra vô số các nghiệp thiện, ác. Nghiệp ấy sẽ quyết định chúng ta sinh vào nơi đâu, cha mẹ thế nào, giàu sang hay nghèo đói. Trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Đức Phật dạy: “Có nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi, hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh được quả báo mạng sống dài lâu; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo nhiều bệnh tật, hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh được quả báo ít bệnh tật; hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo thân thể xấu xí, hoặc có nghiệp hay khiến chúng sinh được thân thể đẹp đẽ…” Như vậy, mỗi người là tổng tích lũy của các nghiệp báo từ vô số kiếp. Nghiệp chính là chỗ nương tựa của chúng ta, là cầu nối ảnh hưởng, dẫn dắt, chi phối ta suốt cả cuộc đời, từ kiếp này sang kiếp khác.

Tu dưỡng, chuyển hóa nghiệp để được quả báo tốt đẹp

Trong kinh Nhân quả ba đời Đức Phật dạy:
“Muốn biết nhân đời trước
Xem hưởng quả kiếp này
Muốn biết quả đời sau
Xét gieo nhân hiện tại”.
Sự khác biệt về hình tướng cũng như cuộc đời, số phận mỗi con người là do nghiệp quyết định. Khi gặp người xinh đẹp, giàu có, thành đạt, ta biết họ đã tạo các nghiệp lành trong kiếp này hoặc trong tiền kiếp. Ngược lại, khi gặp hoạn nạn, trắc trở trong cuộc sống, ta hiểu do chính mình đã tạo các nghiệp ác từ vô lượng kiếp. Các nghiệp trong tiền kiếp cho ta hưởng quả tại kiếp này và các nghiệp trong kiếp này tác động trở lại chính cuộc sống hiện tại và tạo ra quả trong các kiếp vị lai. Sư phụ nhấn mạnh: “Chính chúng ta là chủ nhân của nghiệp, là người tạo ra nghiệp đồng thời cũng là người thừa tự của nghiệp. Nghiệp là tử cung nơi mình sinh ra. Nghiệp là bạn của mình, là nơi trú ẩn của mình. Dù tạo nghiệp tốt hay nghiệp xấu chúng ta đều kế thừa chính nghiệp đó. Chúng ta cần phải hiểu về nghiệp để làm chủ, không để nghiệp trói buộc, làm khổ mình. Tất cả chúng sinh đều nương tựa vào nghiệp, theo nghiệp mà lưu chuyển. Nếu không có sự tu dưỡng, rèn luyện, chúng ta sẽ bị nghiệp chi phối, dẫn dắt”. Như vậy, thân thể, số phận mỗi người là do chúng ta tự tạo ra, tự quyết định. Mỗi người khi sinh ra đã mang trong mình những nghiệp là tổng báo từ vô số kiếp. Nhưng nghiệp có thể thay đổi, biến chuyển nếu ta biết chân thật sám hối, tu dưỡng, sửa đổi thân tâm, xả bỏ tham lam, sân hận, ích kỷ, khởi tâm từ bi, làm các việc thiện lành như bố thí, cúng dường, phóng sinh, hiếu nghĩa…

Các bạn trẻ hoan hỉ khi hiểu được rằng chính các bạn là chủ nhân của nghiệp

Các bạn trẻ hoan hỉ khi hiểu được rằng chính các bạn là chủ nhân của nghiệp

Người đệ tử Phật cần biết quy y Tam Bảo, thực hành năm giới, nghe và tư duy chánh Pháp. Có như vậy sẽ chuyển hóa được nghiệp chướng của bản thân và gia đình, hưởng phước báu nhiều đời nhiều kiếp.

Cả gia đình về chùa quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới

Cả gia đình về chùa quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới

Qua bài giảng của Sư Phụ, đại chúng đã hiểu rõ nguồn gốc tạo nên sự khác biệt về thân tướng và số phận của mỗi con người là do nghiệp. Nghiệp do chính chúng ta tạo nên, nghiệp có năng lực chi phối dẫn dắt ta suốt cả cuộc đời. Để chuyển hóa nghiệp mỗi người cần phải hiểu rõ về nghiệp, làm chủ được nghiệp của mình để ngăn ngừa các nghiệp ác, tạo các nghiệp thiện lành; chân thật tu tập, sám hối để chuyển hóa các nghiệp từ trong tiền kiếp để được hưởng quả báo tốt đẹp trong hiện kiếp này và muôn kiếp vị lai.

Minh Tâm 

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Thập Bát La Hán: Bật mí điều đặc biệt về những bậc đã chứng đắc

Bài viết🞄 27/11/2023

18 vị La Hán (hay Thập bát La Hán) đã chứng đắc Thánh quả, nghĩa là giải thoát hoàn toàn, không còn vào dòng luân hồi nữa.

Bài viết 🞄 27/11/2023

18 vị La Hán (hay Thập bát La Hán) đã chứng đắc Thánh quả, nghĩa là giải thoát hoàn toàn, không còn vào dòng luân hồi nữa.

Hiểu đúng về tục mua muối đầu năm: Có mang lại may mắn, giải vận xui?

Bài viết🞄 27/11/2023

“Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” là tập tục từ xa xưa của người dân Việt mà ông cha để lại. Đầu năm, người ta quan niệm mua muối để được mặn mà, giúp tình cảm gia đình, vợ chồng, cha con được đằm thắm...

Bài viết 🞄 27/11/2023

“Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” là tập tục từ xa xưa của người dân Việt mà ông cha để lại. Đầu năm, người ta quan niệm mua muối để được mặn mà, giúp tình cảm gia đình, vợ chồng, cha con được đằm thắm...

08 cách để người khác tôn trọng mình

Bài viết🞄 20/11/2023

Có nhiều người, cho dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không có được sự tôn trọng của mọi người. Điều ấy khiến họ rất khổ tâm. Sau khi đọc bài viết này, quý bạn đọc sẽ biết lý do mình bị người khác coi thường và 08 cách cần áp dụng ngay để được người khác tôn trọng.

Bài viết 🞄 20/11/2023

Có nhiều người, cho dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không có được sự tôn trọng của mọi người. Điều ấy khiến họ rất khổ tâm. Sau khi đọc bài viết này, quý bạn đọc sẽ biết lý do mình bị người khác coi thường và 08 cách cần áp dụng ngay để được người khác tôn trọng.

Bàn thờ Phật tại gia: Những điều cần biết để gia đình may mắn, bình an

Bài viết🞄 15/11/2023

Lập bàn thờ Phật tại gia là việc mà gia đình nào cũng nên làm, dù là Phật tử hay chưa phải Phật tử.

Bài viết 🞄 15/11/2023

Lập bàn thờ Phật tại gia là việc mà gia đình nào cũng nên làm, dù là Phật tử hay chưa phải Phật tử.

4 loại khẩu nghiệp dễ phạm và cách sám hối để đời bình an, tâm thanh thản

Bài viết🞄 09/11/2023

Trong cuộc sống, khó có ai dám tự nhận mình chưa bao giờ phạm phải khẩu nghiệp. Một khi đã phạm khẩu nghiệp thì quả báo, tai ương chắc chắn sẽ ập đến với chúng ta, không sớm thì muộn.

Bài viết 🞄 09/11/2023

Trong cuộc sống, khó có ai dám tự nhận mình chưa bao giờ phạm phải khẩu nghiệp. Một khi đã phạm khẩu nghiệp thì quả báo, tai ương chắc chắn sẽ ập đến với chúng ta, không sớm thì muộn.

Bồ Đề Đạo Tràng - Bodh Gaya: Nơi Đức Phật thành đạo dưới cây Bồ đề linh thiêng

Bài viết🞄 07/11/2023

Bồ đề đạo tràng (hay còn gọi là Bodh Gaya) là một trong những Thánh tích linh thiêng bậc nhất Ấn Độ. Dù không hào nhoáng, lộng lẫy như một số kiến trúc khác...

Bài viết 🞄 07/11/2023

Bồ đề đạo tràng (hay còn gọi là Bodh Gaya) là một trong những Thánh tích linh thiêng bậc nhất Ấn Độ. Dù không hào nhoáng, lộng lẫy như một số kiến trúc khác...

Quy y Tam Bảo là gì? Lỡ phạm giới sau khi quy y thì làm thế nào?

Bài viết🞄 02/11/2023

Lợi ích của quy y Tam Bảo là gì? Nếu không giữ đủ 5 giới thì có được quy y không? Sau khi quy y rồi mà lỡ phạm giới thì phải làm thế nào?...

Bài viết 🞄 02/11/2023

Lợi ích của quy y Tam Bảo là gì? Nếu không giữ đủ 5 giới thì có được quy y không? Sau khi quy y rồi mà lỡ phạm giới thì phải làm thế nào?...

Vườn Lâm Tỳ Ni - Thánh tích ghi dấu sự ra đời của Đức Phật

Bài viết🞄 29/10/2023

Vườn Lâm Tỳ Ni - một trong tứ thánh tích Phật giáo quan trọng và là điểm hành hương thu hút khách du lịch bậc nhất tại Ấn Độ và Nepal.

Bài viết 🞄 29/10/2023

Vườn Lâm Tỳ Ni - một trong tứ thánh tích Phật giáo quan trọng và là điểm hành hương thu hút khách du lịch bậc nhất tại Ấn Độ và Nepal.

Phật bản mệnh là gì? Có nên thờ Phật bản mệnh không?

Bài viết🞄 15/10/2023

Nhiều người đã tìm mua hay thỉnh Phật bản mệnh - thường là những loại dây chuyền có hình vị Phật gắn với mệnh của mình để về thờ, đeo làm trang sức,...

Bài viết 🞄 15/10/2023

Nhiều người đã tìm mua hay thỉnh Phật bản mệnh - thường là những loại dây chuyền có hình vị Phật gắn với mệnh của mình để về thờ, đeo làm trang sức,...

Sám hối để tiêu trừ tội lỗi, tâm hồn thanh thản với 5 cách sau

Bài viết🞄 14/10/2023

Sám hối là phương pháp quan trọng đầu tiên để thay đổi và chuyển hóa quả báo do tội lỗi gây ra.

Bài viết 🞄 14/10/2023

Sám hối là phương pháp quan trọng đầu tiên để thay đổi và chuyển hóa quả báo do tội lỗi gây ra.

Chép kinh Địa Tạng như thế nào để được lợi ích?

Bài viết🞄 12/10/2023

Ngày nay, có nhiều người muốn chép kinh Địa Tạng vì họ cho rằng việc này sẽ giúp cho cuộc sống tốt đẹp: bà bầu nếu chép kinh thì sẽ tốt cho con, chép kinh lưu trữ trong nhà sẽ tốt cho gia chủ,...

Bài viết 🞄 12/10/2023

Ngày nay, có nhiều người muốn chép kinh Địa Tạng vì họ cho rằng việc này sẽ giúp cho cuộc sống tốt đẹp: bà bầu nếu chép kinh thì sẽ tốt cho con, chép kinh lưu trữ trong nhà sẽ tốt cho gia chủ,...

Những lý giải xoay quanh kiếp luân hồi

Bài viết🞄 26/9/2023

Có kiếp luân hồi hay không? Đâu mới là điểm kết thúc của lục đạo luân hồi? Việc trôi lăn trong lục đạo luân hồi khiến chúng ta phải chịu những phiền não, mệt mỏi và cả những khổ đau.

Bài viết 🞄 26/9/2023

Có kiếp luân hồi hay không? Đâu mới là điểm kết thúc của lục đạo luân hồi? Việc trôi lăn trong lục đạo luân hồi khiến chúng ta phải chịu những phiền não, mệt mỏi và cả những khổ đau.

A Dục Vương: Vị vua xây dựng 8 vạn 4 ngàn Tháp Thánh vương xá lợi Phật

Bài viết🞄 21/9/2023

Vua Ashoka (hay còn gọi là A Dục Vương) là vị vua thứ ba của vương triều Maurya thời Ấn Độ xưa, trị vì từ năm 273 - 232 Tây Lịch....

Bài viết 🞄 21/9/2023

Vua Ashoka (hay còn gọi là A Dục Vương) là vị vua thứ ba của vương triều Maurya thời Ấn Độ xưa, trị vì từ năm 273 - 232 Tây Lịch....

Hướng dẫn làm bánh trung thu ngon, đẹp, đơn giản tại nhà

Bài viết🞄 20/9/2023

Chỉ với vài bước cơ bản, chúng ta sẽ có ngay những mẻ bánh trung thu siêu ngon để tặng người thân hoặc thưởng thức trong đêm trăng Rằm.

Bài viết 🞄 20/9/2023

Chỉ với vài bước cơ bản, chúng ta sẽ có ngay những mẻ bánh trung thu siêu ngon để tặng người thân hoặc thưởng thức trong đêm trăng Rằm.

03 điều quan trọng trong cách dạy con giúp con cái ngoan ngoãn

Bài viết🞄 19/9/2023

Hiên nay, có nhiều phụ huynh cảm thấy bất lực, vô cùng buồn khổ khi đã dùng đủ mọi cách nhưng con cái vẫn khó bảo, bất hiếu...

Bài viết 🞄 19/9/2023

Hiên nay, có nhiều phụ huynh cảm thấy bất lực, vô cùng buồn khổ khi đã dùng đủ mọi cách nhưng con cái vẫn khó bảo, bất hiếu...

Tết Trung thu ngày mấy? Nguồn gốc và ý nghĩa của Tết Trung thu

Bài viết🞄 12/9/2023

Trung Thu diễn ra vào ngày 15/8/ Âm lịch hằng năm. Theo như bảng lịch năm 2023, Tết Trung Thu sẽ rơi vào thứ 6, ngày 29/09/2023 dương lịch.

Bài viết 🞄 12/9/2023

Trung Thu diễn ra vào ngày 15/8/ Âm lịch hằng năm. Theo như bảng lịch năm 2023, Tết Trung Thu sẽ rơi vào thứ 6, ngày 29/09/2023 dương lịch.

3 cách kiểm soát cảm xúc giúp cuộc sống tốt đẹp hơn

Bài viết🞄 10/9/2023

Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu tại sao không kiểm soát được cơn sân giận và biết cách kiềm chế cảm xúc tức giận hiệu quả. Mời quý bạn đọc cùng...

Bài viết 🞄 10/9/2023

Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu tại sao không kiểm soát được cơn sân giận và biết cách kiềm chế cảm xúc tức giận hiệu quả. Mời quý bạn đọc cùng...

Cách nhớ về kiếp trước theo góc nhìn của đạo Phật

Bài viết🞄 07/9/2023

Bài viết sẽ lý giải cho các bạn về việc có kiếp sau không.. Đức Phật là bậc toàn giác. Ngài thấy rõ con người không phải chỉ có một kiếp sống này.

Bài viết 🞄 07/9/2023

Bài viết sẽ lý giải cho các bạn về việc có kiếp sau không.. Đức Phật là bậc toàn giác. Ngài thấy rõ con người không phải chỉ có một kiếp sống này.

Top bài hát tết trung thu hay và vui nhộn nhất

Bài viết🞄 07/9/2023

Những bài nhạc trung thu không chỉ mang đến không khí vui tươi, sôi động mà còn gợi lại những kỉ niệm đáng nhớ trong tuổi thơ của mỗi người

Bài viết 🞄 07/9/2023

Những bài nhạc trung thu không chỉ mang đến không khí vui tươi, sôi động mà còn gợi lại những kỉ niệm đáng nhớ trong tuổi thơ của mỗi người