Chùa Ba Vàng khuyến khích thế hệ trẻ tô bồi đạo đức như thế nào?

[TRÍCH – Video Quả Của Thiện Và Ác Nghiệp Rất Lạ Lùng | Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 134 – Ngày 29/4/2018]

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng nói: “Một người biết đến Phật Pháp, nhất là tuổi trẻ, sẽ làm lợi ích rất nhiều cho đất nước. Và đạo đức của xã hội, chính khí của dân tộc chúng ta được lớn mạnh, thì đất nước mình mới hưng thịnh”. Chính vì thế, trong những năm gần đây, Sư Phụ cùng quý Thầy chùa Ba Vàng luôn tạo mọi điều kiện cho các bạn trẻ được trưởng dưỡng thêm nền đạo đức căn bản bằng những hoạt động thiết thực và ý nghĩa, giúp các bạn biết hướng thiện, hướng thượng, sống có lý tưởng. Đặc biệt là qua những lời chia sẻ của Sư Phụ và quý Thầy, các bạn sẽ được tháo gỡ những thắc mắc, biết cách ứng dụng Phật Pháp để cuộc sống, công việc, học tập của các bạn được tốt đẹp hơn.

>>> “Tuổi trẻ phải sống có ý chí, nghị lực để có thể vượt qua mọi chướng ngại, khó khăn, thử thách trong cuộc sống”

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh luôn quan tâm, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tô bồi đạo đức (ảnh Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2019)

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh luôn quan tâm, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tô bồi đạo đức (ảnh Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2019)

Trong video “Chùa Ba Vàng khuyến khích thế hệ trẻ tô bồi đạo đức như thế nào?”, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh sẽ giúp quý Phật tử hiểu được sự quan tâm đầu tư của chùa Ba Vàng dành cho thế hệ trẻ.

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top