Đời người chỉ trong một hơi thở!

Chúng ta có thể nhịn ăn, nhịn uống vài ngày, một tuần, có người nhịn ăn 100 ngày vẫn sống; nhưng nhịn thở thì rất khó. Để đại chúng thấy được tầm quan trọng của hơi thở, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng: “Mạng sống của mình chỉ trong hơi thở. Còn thở gọi là sống, tắt thở là chết”. Khi chết rồi thì thân tứ đại cũng tan rã theo.

>>> Kiếp người này có ý nghĩa gì?

Thế nhưng, trong bài giảng, Sư Phụ cũng nói rằng, với những bậc đã tu tập rèn luyện thân tâm tốt thì có thể ngưng thở mà họ không chết. Như trong lịch sử Phật giáo ghi lại có vị Thiền sư nhập định cả ngàn năm không thở mà thân tứ đại vẫn không bị hoại. Hay trường hợp một vị A-la-hán đang nhập định mà lửa cũng không thể làm hại đến thân thể của vị ấy.
Vậy giữa hơi thở và thân tâm của con người có mối liên hệ như thế nào?
Trong bài giảng “Đời người chỉ trong một hơi thở”, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh sẽ giúp chúng ta giải đáp thắc mắc trên!

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top