Đúng hay sai quan niệm đI nhiều chùa được nhiều lộc?

Truyền thống của đất nước Việt Nam chúng ta có phong tục đầu xuân năm mới đi chùa để cầu tài, cầu lộc, cầu bình an cho cả năm. Tuy nhiên, lại có rất nhiều người quan niệm rằng đi càng nhiều chùa thì lại được càng nhiều lộc? Vậy có đúng là nếu càng đi chùa nhiều thì chúng ta càng hái được nhiều lộc không?

Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi phần trả lời của Thầy Thầy Thích Trúc Thái Minh – trụ trì Chùa Ba Vàng dựa trên quan điểm của đạo Phật.

Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe!

Tags:
Link to map Back top top