“Gieo nhân nào, gặt quả nấy” hiểu như thế nào mới đúng?

Trong kinh Phật có câu chuyện về ba người thương gia ăn quỵt tiền và lăng mạ bà lão già mà kiếp sau bị quả báo là mất mạng. Nếu theo câu nói “Gieo nhân nào, gặt quả nấy” thì đáng lẽ ba người thương gia chỉ phải trải quả là bị lăng mạ, và mất mát tài sản thôi; nhưng sự thật là ba người thương gia đã phải chịu quả báo mất mạng. Tại sao lại như vậy?

>>> Kinh Nhân quả và Lời khấn nguyện

Câu nói: "Gieo nhân nào, gặt quả nấy" phải hiểu thế nào cho đúng với luật nhân quả trong đạo Phật

Câu nói: “Gieo nhân nào, gặt quả nấy” phải hiểu thế nào cho đúng với luật nhân quả trong đạo Phật

Các bài bạn nên xem:

Luật nhân quả do ai tạo ra?

Sự vận hành của luật nhân quả – vấn đáp Phật Pháp

Pháp thoại: Nhân quả của sự vô ơn

Nhân quả trong việc ứng xử với cha mẹ | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Lời Phật dạy về nhân quả của đẹp và xấu

Tags:
Link to map Back top top