Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải – Điều Giác Ngộ Thứ Tư

“Trên bước đường thành công, không có dấu chân của những kẻ lười biếng”. Và trong tu đạo cũng vậy, lười biếng chính là một con sâu phá hoại đường tu của những người tu Phật. Nếu bị lười biếng chỉ huy, không tinh tấn tu hành, chúng ta sẽ mải mê đắm say những dục lạc, quanh quẩn trong tam giới như nhà tù lửa, không tìm thấy con đường giải thoát cho chính bản thân mình. Bởi vậy, Đức Phật dạy, trên con đường tu hành, chúng ta phải nỗ lực tinh tấn để phá phiền não ác nghiệp, hàng phục ma chướng. Nếu muốn thành ma thì trưởng dưỡng sân si, nuôi dưỡng tâm lười biếng. Nếu muốn thành Phật thì nuôi lớn tính Phật ngày càng tỏ sáng và viên mãn bằng việc tinh tiến tu hành.
“Hãy tinh tấn để giải thoát!”

Điều giác ngộ thứ tư: “Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá phiền não ác, chiết phục cả bốn ma, ra khỏi ngục ấm giới.”

Xem thêm: Điều Giác Ngộ Thứ Năm – Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải

Tags:
Link to map Back top top