Phẩm Đao Lợi, kinh Pháp Cú – Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Trong kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện có ghi lại tích xưa khi Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết Vi Diệu Pháp để độ mẫu hậu Maya. Vậy cung trời Đao Lợi là cõi thế nào? Và phải sống, tu dưỡng như thế nào thì mới đầy đủ phước báo để được sinh lên cung trời Đao Lợi? Kính mời quý Phật tử lắng nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải phẩm Đao Lợi trong kinh Pháp Cú dưới đây để tìm được câu trả lời. Trong buổi giảng Pháp với các Phật tử tại Chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì Chùa Ba Vàng đã trả lời câu hỏi này dựa trên quan điểm của đạo Phật.

Đức Phật lên cung trời Đao Lợi - thuyết giảng bài kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát bổn nguyện

Đức Phật lên cung trời Đao Lợi – thuyết giảng bài kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát bổn nguyện

Các bài viết bạn nên xem: 

Tổng hợp các bài kinh tại đây! 

Phẩm Ái Dục 

Phẩm Phụng Trì

Phẩm Phẫn Nộ 

Phẩm Địa Ngục 

Tags:
Link to map Back top top