Phẩm Lợi Dưỡng, kinh Pháp Cú – Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Như lạc đà đi trên sa mạc đã khổ, địa ngục cũng khổ nhưng vẫn chưa khổ bằng luân hồi. Khi mất thân người rồi, muôn kiếp ngụp lặn trong lục đạo, khổ triền miên vô tận không biết ngày nào ra khỏi. Chỉ có ánh sáng Phật Pháp mới là cứu cánh đưa chúng sinh ra khỏi nhà lửa luân hồi.

>>> Trong vòng luân hồi, đâu là nơi bắt đầu, đâu là nơi kết thúc?

Chỉ có ánh sáng Phật Pháp mới là cứu cánh đưa chúng sinh ra khỏi nhà lửa luân hồi sinh tử

Chỉ có ánh sáng Phật Pháp mới là cứu cánh đưa chúng sinh ra khỏi nhà lửa luân hồi sinh tử

Để dưỡng nuôi lợi ích cho thân tâm của chúng ta thì Phật Pháp mới là lợi dưỡng chân thật, thiết thực nhất. Chân lý đạo Phật là dòng sữa gột rửa những cấu uế trong tâm, đưa ta về với bến bờ chân hạnh phúc. Kính mời quý đạo hữu lắng nghe Đại đức Thích Trúc Thái Minh giảng giải phẩm Lợi Dưỡng trong kinh Pháp Cú. Trong buổi giảng Pháp với các Phật tử tại Chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì Chùa Ba Vàng đã trả lời câu hỏi này dựa trên quan điểm của đạo Phật.

Các bài bạn nên xem:

Tổng hợp các bài kinh tại đây!

Phẩm Đạo Hạnh

Phẩm Đao Lợi

Phẩm Phụng Trì

Phẩm Phẫn Nộ

Phẩm Địa Ngục

Tags:
Link to map Back top top