Phật dạy cách tu sao để chứng quả Tu Đà Hoàn?

Thời Đức Phật còn tại thế, một tu sĩ hay cư sĩ đắc Thánh quả Tu Đà Hoàn sau khi nghe xong lời Phật thuyết hay trải qua quá trình tu tập là rất phổ biến. Để chứng quả Tu Đà Hoàn, theo tuệ giác Thế Tôn thì người ấy phải thành tựu lòng tin thanh tịnh “bất động” vào Phật, Pháp, Tăng và hoan hỷ xả thí; người ấy cũng phải an trụ vững chắc trong chính tín, vận dụng tuệ giác thiền quán để diệt tận 3 kiết sử. Đây là quả vị chứng đạo đầu tiên trong bốn Thánh quả nên gọi là nhập lưu, tức là từng bước vào dòng của Thánh nhân. Đức Phật dạy người cư sĩ tại gia cũng có thể chứng quả dự lưu Tu-đà-hoàn nếu có được 3 điều kiện. Vậy, 3 điều kiện này là gì?

Kính mời quý Phật tử cùng đón xem video sau đây để hiểu rõ hơn về 3 điều kiện này nhé!

Người chứng quả Tu Đà Hoàn tức là từng bước vào dòng của Thánh nhân

Người chứng quả Tu Đà Hoàn tức là từng bước vào dòng của Thánh nhân

Các bài bạn nên xem:

Niệm Phật thế nào để được linh ứng và được chư Phật, Bồ Tát gia hộ?

Những hình ảnh quý giá về sự tu tập trong rừng của chư Tăng chùa Ba Vàng

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng làm tròn hiếu đạo

“Tại Sao Có Sự Đắc Quả Nhanh, Chậm Khác Nhau?”

Hướng dẫn cách ngồi thiền đúng phương pháp để giúp tâm an định

Tags: ,
Link to map Back top top