trực tuyến
Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh СOVID-19 | Chùa Ba Vàng

Thứ Ba, 30/11/2021

tức 26/10 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cách đối trị tâm bất kính với Tam Bảo

28/4/2020

1 Lượt xem

[TRÍCH - Video Những Tập Tính Tốt Của Con Lừa, Con Gà, Con Sóc Mà Tỳ Kheo Cần Phải Học | Kinh Mi Tiên Câu 178 - 180 - Ngày 28/9/2019]

Đức Phật là một bậc Thầy vĩ đại, là đấng Cha lành từ bi của muôn loài. Ngài đã tìm ra ánh sáng chân lý bất diệt, xóa tan đi màn vô minh đen tối và chỉ dạy cho chúng sinh con đường để đi đến hạnh phúc tuyệt đối. Vì vậy, là những người đệ tử Phật, ai cũng cần phải tu bồi tâm cung kính, tri ân ân đức vô lượng của Ngài. Tuy nhiên, dù không muốn, nhưng có không ít người khởi lên những suy nghĩ bất tịnh, những vọng tưởng tới hình ảnh không tốt về Tam Bảo. Theo quan điểm của đạo Phật, bất kỳ sự vật, sự việc nào xảy ra cũng đều phải hội tụ ba yếu tố nhân - duyên - quả. Vậy nhân duyên nào khiến chúng ta khởi lên những niệm xấu đó?

Thông qua video “Cách đối trị tâm bất kính với Tam Bảo” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải, quý Phật tử sẽ biết cách đối trị với những vọng niệm xấu, dần sinh tâm thanh tịnh, đầy đủ kính tín với Tam Bảo!

Video tiếp theo