trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Chủ Nhật, 19/5/2024

tức 12/4 Giáp Thìn

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chùa Ba Vàng khuyến khích thế hệ trẻ tô bồi đạo đức như thế nào?

27/4/2020

3 Lượt xem

[TRÍCH - Video Quả của thiện và ác nghiệp rất lạ lùng | Kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 134 - Ngày 29/4/2018]

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng nói: “Một người biết đến Phật Pháp, nhất là tuổi trẻ, sẽ làm lợi ích rất nhiều cho đất nước. Và đạo đức của xã hội, chính khí của dân tộc chúng ta được lớn mạnh, thì đất nước mình mới hưng thịnh”. Chính vì thế, trong những năm gần đây, Sư Phụ cùng quý Thầy chùa Ba Vàng luôn tạo mọi điều kiện cho các bạn trẻ được trưởng dưỡng thêm nền đạo đức căn bản bằng những hoạt động thiết thực và ý nghĩa, giúp các bạn biết hướng thiện, hướng thượng, sống có lý tưởng. Đặc biệt là qua những lời chia sẻ của Sư Phụ và quý Thầy, các bạn sẽ được tháo gỡ những thắc mắc, biết cách ứng dụng Phật Pháp để cuộc sống, công việc, học tập của các bạn được tốt đẹp hơn.

Trong video “Chùa Ba Vàng khuyến khích thế hệ trẻ tô bồi đạo đức như thế nào?”, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh sẽ giúp quý Phật tử hiểu được sự quan tâm đầu tư của chùa Ba Vàng dành cho thế hệ trẻ.

Video tiếp theo