trực tuyến
[Trực tiếp] Trung thu - Trăng và bé 2023 | Chùa Ba Vàng, ngày 14/8/Quý Mão

Thứ Năm, 28/9/2023

tức 14/8 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Xúc động lời tri ân, đảnh lễ tạ ân cha mẹ trong Lễ Hằng Thuận chùa Ba Vàng
Xúc động lời tri ân, đảnh lễ tạ ân cha mẹ trong Lễ Hằng Thuận chùa Ba Vàng

03/11/2022

160 Lượt xem

"Này các con!
Trước mắt các con là hai đấng sinh thành sinh ra thân của các con đấy. Hai từ cha mẹ là vô cùng cao quý, là duy nhất trên đời, không thể có hai. Toàn thân của các con là của cha của mẹ đấy. Các con là khúc ruột, là giọt máu của cha của mẹ, xương thịt của các con cũng là của cha của mẹ cho đấy. Và trên đời này không ai yêu thương các con hơn cha và mẹ..."
Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video trên đây.

Video tiếp theo