Sự thật về nơi Đức Phật thành đạo (Rất đặc biệt!)

Đức Phật thành đạo là sự kiện vô cùng quan trọng, bởi nếu không thành đạo thì Đức Phật không thể giảng giải Phật Pháp, giáo hóa chúng sinh. Trong lịch sử cuộc đời Đức Phật, chúng ta được biết rằng Thái Tử Tất Đạt Đa sau khi tu khổ hạnh, Ngài thấy rằng sự khổ hạnh này không thể giúp Ngài giác ngộ nên Thái Tử đã quyết định tu theo trung đạo. Sau một thời gian dài khổ luyện tu hành, Ngài ngồi thiền dưới cội cây bồ đề và sau 49 ngày Ngài đã đắc đạo, trở thành vị Phật đầu tiên trên trái Đất này trong hiện kiếp đó. Cho đến ngày nay, vị trí của gốc cây bồ đề đã trở thành một trong bốn Thánh tích nổi tiếng tại Ấn Độ.

>>> Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

>>>[Mừng ngày Phật Thành Đạo] Tri ân vị chư Thiên đã thỉnh Phật thuyết Pháp cho chúng sinh

Phải chăng nơi Đức Phật thành đạo là dưới gốc cây Bồ Đề?

Phải chăng nơi Đức Phật thành đạo là dưới gốc cây Bồ Đề?

Thế nhưng, có ý kiến cho rằng, Đức Phật không chứng quả ở cội cây Bồ đề mà chứng đạo ở nơi khác.
Vậy sự thật về nơi Đức Phật thành đạo là ở đâu?

Các bài bạn nên xem:

Đức Phật Có Thật Hay Không? Hay Chỉ Là Biểu Tượng Do Con Người Dựng Lên?

Pháp thoại: Ý nghĩa nơi Đức Phật đản sinh

Những chứng tích lịch sử khẳng định Đức Phật có thật

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặc biệt thế nào khi ở trong thai mẹ?

Theo quan điểm của đạo Phật có hay không một đấng toàn năng an bài số phận cho chúng ta?

Tags:
Link to map Back top top