Ý nghĩa sâu xa của việc “đổi bát vàng lấy chân Kinh” trong phim Tây Du Ký

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải: “Thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh chính là nói về hành trình tu hành của một người cho đến ngày đạt được giác ngộ chân lý”. Trong phim Tây Du Ký, thầy trò Đường Tăng phải đổi bình bát vàng thì mới thỉnh được chân kinh. Sau khi lấy được kinh rồi, trên đường về, họ mở ra mới biết là kinh không có chữ. Kinh không có chữ có phải là kinh giả? Hay có một hàm ý đặc biệt gì khác nữa? Bài giảng “Ý nghĩa sâu xa của việc “đổi bát vàng lấy chân Kinh” trong phim Tây Du Ký” của Thầy Thích Trúc Thái Minh sẽ làm sáng tỏ vấn đề này.

Xem thêm:

Tags:
Link to map Back top top