Chuyên mục: Tu Sĩ Và Núi Rừng

Cùng nhìn lại chương trình sớt bát cúng dường chư Tăng báo đền ân Tổ quốc của các Phật tử CLB Cúc Vàng

Cùng nhìn lại chương trình sớt bát cúng dường chư Tăng báo đền ân Tổ quốc của các Phật tử CLB Cúc Vàng

Vậy là chương trình đặt bát cúng dường Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng Ni chùa Ba Vàng hồi hướng phúc báu báo đền ân Quốc gia
Chư Ni chùa ba Vàng từ trong rừng thiền ra bìa rừng để thọ nhận sự đặt bát cúng dường của các Phật tử

Làm bạn với núi rừng, cầu vô thượng đạo, Tăng Ni chùa Ba Vàng làm ruộng phước cho chúng sinh

Trong kinh Nikaya, Đức Phật dạy rằng: “Trong năm hạng người sống ở rừng, này các Tỳ-kheo, hạng sống ở rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm,
Phật tử nhí kính cẩn dâng vật phẩm cúng dường chư Tăng trong niềm hoan hỷ

Khơi dậy lòng tri ân, đền ân của thế hệ trẻ trong chương trình tu tập báo ân quốc gia, xã tắc

Ngày 13/4 nhuận/Canh Tý (nhằm ngày 04/6/2020) là ngày thứ 2 diễn ra chương trình sớt bát cúng dường chư Tăng nhằm hồi hướng phúc lành báo đền ơn quốc
Chư Tăng chùa Ba Vàng thực hành hạnh khất thực trong rừng

Giọt Nước Mắt Xúc Động Trước Hạnh Tu Cao Quý Của Tăng Đoàn

Sáng ngày 08/9/2019 (tức ngày 10/8/Kỷ Hợi), tại khu rừng thiền nơi chư Tăng tu tập, nổi bật giữa rừng thông và nền trời xanh ngát là bóng huỳnh y
Chư Ni chùa Ba Vàng thực hành pháp viễn ly các dục - Làm bạn với rừng

Chư Ni Chùa Ba Vàng Tu Tập Trong Rừng Cầu Thành Tựu Nguyện Bồ Đề

Nằm trong chương trình tu tập hồi hướng cầu nguyện dập tắt cháy rừng Amazon, ngày 09/9/2019 (tức ngày 11/8/Kỷ Hợi), được sự cho phép của Sư Phụ, các Phật
Phật tử cúng dường tới Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Chư Tăng Chùa Ba Vàng Tu Tập Trong Rừng Vì Lợi Ích Chúng Sinh

Với chí nguyện “Trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh”, Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng đang nỗ lực ngày đêm tu tập hoàn thiện mình. Để
Chư Tăng chùa Ba Vàng khất thực trong rừng thiền bên Tăng

Phật Tử Sớt Bát Cúng Dường Chư Tăng Hồi Hướng Dập Tắt Cháy Rừng Amazon

Một tháng đã qua nhưng khu rừng Amazon – lá phổi xanh của trái đất vẫn đang chìm trong biển lửa. Trước sự nguy hại đó, ngày 08/9/2019 (tức ngày
Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập cầu đạo giải thoát

Lợi Ích Của 13 Pháp Tu Khổ Hạnh Đầu Đà

Theo lịch tu học thường kỳ, ngày 29/8/2019 (nhằm ngày 29/7/Kỷ Hợi), toàn thể chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng
Trong rừng, Ni chúng tu hành hạnh thiểu dục tri túc, sống độc cư và hạnh nhẫn nhục trước những nghịch cảnh bên ngoài, tiến đến thực hành miên mật các pháp giải thoát của chư Phật

Chư Ni Chùa Ba Vàng Làm Bạn Với Rừng

Ni Chúng Chùa Ba Vàng Nhập Rừng Tu Tập Người xuất gia xa rời mái ấm gia đình, buông xả cuộc sống tình cảm riêng tư để thực hiện chí
Ni chúng chùa Ba Vàng nhập rừng tu tập.

Ni Chúng Chùa Ba Vàng Tu Tập Trong Rừng (Nhóm I)

Ni Chúng Chùa Ba Vàng Nhập Rừng Tu Tập Ngoài việc tu học thực hiện theo thời khóa Thanh quy tại chùa, Ni chúng của chùa phải luân phiên nhập
chúng Sa di cùng với toàn chúng Tỳ kheo đang tu tập trong rừng được vân tập đầy đủ về tại một ngọn đồi trong khu rừng, ngồi quây quần bên Thầy để nghe Thầy chỉ dạy, sách tấn.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh Sách Tấn Chúng Đệ Tử Tu Tập Trong Rừng

Vâng theo lời chỉ dạy của sư phụ, ngày 17/04/2017 tức ngày 21 tháng 3 năm Đinh Dậu, chúng Sa di hân hoan nhập rừng để tu tập. Khóa tu
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chỉ dạy và sách tấn chúng Sadi nhập thất chuyên tu.

Chúng Sa Di Lớn Tuổi Chùa Ba Vàng Nhập Thất Chuyên Tu

Sau những ngày bận rộn với các công tác Phật sự mừng ngày Phật đản, ngày 16/05/2017 (tức ngày 21/04/ Đinh Dậu), chúng Sadi Tăng lớn tuổi chùa Ba Vàng
Link to map Back top top