Đức Phật dạy 4 nghề thất đức mà người Phật tử không nên làm

Trở thành Phật tử đồng nghĩa với việc chúng ta chọn sống một cuộc đời thiện lành, đạo đức. Phật tử học hạnh từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng mà mang lại những điều lợi ích cho mọi người, mọi loài. Những nghề nghiệp độc ác, giết hại chúng sanh và làm khổ đau, bệnh tật cho muôn người, Phật tử không nên làm.
Làm ác ắt phải lãnh quả khổ. Đức Phật biết rất rõ nhân quả nghiệp báo, Ngài muốn cho đệ tử của mình thoát ra khỏi cảnh khổ đau, nên Ngài đã khuyên người Phật tử nên tránh làm những nghề tà mạng, thất đức dù nghề nghiệp ấy kiếm tiền dễ.
Trong video trên đây, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng giải về những nghề tà mạng mà Đức Phật dạy người đệ tử cần phải tránh để không bị nhận quả báo đau khổ.

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top