Oan oan tương báo bao giờ mới dứt?

Câu hỏi: “Kính bạch Thầy. Con rất thích nghe các câu chuyện Phật giáo trên mạng và con cũng rất tin tưởng vào luật nhân quả. Nhưng có vấn đề hiện con vẫn chưa hiểu rõ: Ví dụ đời này con giết một con chó trước, đời sau con và con chó ấy gặp lại nhau. Theo luật nhân quả thì con phải bị con vật ấy đòi lại mạng là đúng. Nhưng nếu con chó đó giết con thì nó phải chịu quả báo của việc sát sinh. Sau này con lại tiếp tục báo oán nó, rồi nó lại báo oán lại con. Như vậy thì nghiệp báo của con và con chó đó bao giờ mới dừng? Và khi con là người giết con chó trước như vậy thì có công bằng với nó hay không ạ? Con xin tri ân Thầy.”
Trong vòng luân hồi sinh tử, chúng sinh gây thù, rồi lại theo nhau báo oán hết kiếp này đến kiếp khác.
Vậy, oan oan tương báo đến khi nào mới chấm dứt?
Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây.

Các bài nên xem:

Tags:
Link to map Back top top