trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Chủ Nhật, 19/5/2024

tức 12/4 Giáp Thìn

Kinh Địa Tạng giảng giải

Kinh Địa Tạng giảng giải

Từ vô lượng kiếp trước, Bồ Tát Địa Tạng đã phát lời đại nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi, chúng sinh thành Phật thì Ngài mới thành Phật. Mời quý vị cùng theo dõi các video để hiểu hơn về hạnh nguyện cao cả của Ngài thông qua lời giảng giải trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Kinh Địa Tạng giảng giải
Từ vô lượng kiếp trước, Bồ Tát Địa Tạng đã phát lời đại nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi, chúng sinh thành Phật thì Ngài mới thành Phật. Mời quý vị cùng theo dõi các video để hiểu hơn về hạnh nguyện cao cả của Ngài thông qua lời giảng giải trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Thần thông trên cung trời Đao Lợi – phẩm 1.2 | Kinh Địa Tạng giảng giải | Thầy Thích Trúc Thái Minh

02/01/2019

38 Lượt xem

"Bộ Kinh Địa Tạng là một trong những bộ kinh rất căn bản của Phật giáo Đại Thừa, học về hạnh nguyện của Đức Địa Tạng - tức là chúng ta học về tâm tạng của chúng ta. Hôm trước, quý Thầy đã giảng trạch về chữ "địa tạng". Địa là đất là sâu dày, là che chở, là trưởng dưỡng. "Tạng "là chứa cất. Đức Địa Tạng tức là nói về tâm tạng của chúng ta, chúng ta hiểu lý sâu xa là như vậy. Cho nên tu học Phật thì nhất khoát phải học kinh Địa Tạng, phải noi gương Ngài Địa Tạng."
Tiếp nối bài giảng Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi - Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm Thứ Nhất (Phần 1), nhà chùa xin gửi tới quý Phật tử bài giảng: Thần thông trên cung trời Đao Lợi - kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phẩm thứ nhất (phần 2)
Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi!