trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Ba, 28/11/2023

tức 16/10 Quý Mão

Kinh Nikaya giảng giải

Kinh Nikaya giảng giải

Kinh tạng Nikaya là cả kho tàng Kinh điển Phật giáo Nam tông rất đồ sộ, hiện đã được chuyển ngữ hoàn toàn sang tiếng Việt. Nội dung Kinh tạng Nikaya bao hàm nền tảng căn bản giáo lý Phật Đà, rất thân thiết, gần gũi, dễ hiểu và dễ ứng dụng thực hành.

Kinh Nikaya giảng giải
Kinh tạng Nikaya là cả kho tàng Kinh điển Phật giáo Nam tông rất đồ sộ, hiện đã được chuyển ngữ hoàn toàn sang tiếng Việt. Nội dung Kinh tạng Nikaya bao hàm nền tảng căn bản giáo lý Phật Đà, rất thân thiết, gần gũi, dễ hiểu và dễ ứng dụng thực hành.
5 Hạng người sống ở rừng - Kinh tạng Nikaya

12/8/2019

21 Lượt xem

Một thời, Thế Tôn trú ở Kosala gọi các Tỳ Kheo:

Có năm hạng người này sống ở rừng, thế nào là năm?

Thứ nhất, hạng đần độn ngu si sống ở rừng;

Thứ hai, hạng ác dục ác tánh sống ở rừng;

Thứ ba, hạng kiêu mạn loạn tâm sống ở rừng;

Thứ tư, hạng ở rừng vì được nghe Thế Tôn và các vị đệ tử Phật tán thán;

Thứ năm, hạng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành nên sống ở rừng...

Vậy hạng người nào được Đức Thế Tôn tán thán sống ở trong rừng?

Kính mời quý vị cùng theo dõi qua video dưới đây!

Video tiếp theo