trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Tư, 29/11/2023

tức 17/10 Quý Mão

Kinh Nikaya giảng giải

Kinh Nikaya giảng giải

Kinh tạng Nikaya là cả kho tàng Kinh điển Phật giáo Nam tông rất đồ sộ, hiện đã được chuyển ngữ hoàn toàn sang tiếng Việt. Nội dung Kinh tạng Nikaya bao hàm nền tảng căn bản giáo lý Phật Đà, rất thân thiết, gần gũi, dễ hiểu và dễ ứng dụng thực hành.

Kinh Nikaya giảng giải
Kinh tạng Nikaya là cả kho tàng Kinh điển Phật giáo Nam tông rất đồ sộ, hiện đã được chuyển ngữ hoàn toàn sang tiếng Việt. Nội dung Kinh tạng Nikaya bao hàm nền tảng căn bản giáo lý Phật Đà, rất thân thiết, gần gũi, dễ hiểu và dễ ứng dụng thực hành.
Kinh Nikaya | Đức hạnh của người xuất gia | Thầy Thích Trúc Thái Minh

17/11/2019

606 Lượt xem

Trong Kinh, Đức Phật dạy: “Người xuất gia chẳng phải bị thế lực nhà vua ép bức, chẳng vì tham cầu mạng sống, chẳng vì lánh nạn, chẳng vì thiếu nợ, vốn vì mong cầu chánh Pháp, vì lòng chánh tín mà vào trong Phật Pháp nên gọi là hảo tâm xuất gia”.

Người xuất gia là những người thay Đức Phật truyền bá giáo Pháp cao siêu bất tử ở nơi thế gian để giải thoát hết thảy khổ đau, làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh. Bởi thế, với những đức hạnh cao quý của người xuất gia mà các ngài được xưng tán là bậc mô phạm của trời người, là ruộng phước điền của nhân gian.

Với chí nguyện cao siêu như vậy, người xuất gia nên giữ những phẩm hạnh như thế nào?

Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải phẩm Đức hạnh của người xuất gia để hiểu rõ hơn về điều này!

Video tiếp theo