trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Ba, 28/11/2023

tức 16/10 Quý Mão

Kinh Nikaya giảng giải

Kinh Nikaya giảng giải

Kinh tạng Nikaya là cả kho tàng Kinh điển Phật giáo Nam tông rất đồ sộ, hiện đã được chuyển ngữ hoàn toàn sang tiếng Việt. Nội dung Kinh tạng Nikaya bao hàm nền tảng căn bản giáo lý Phật Đà, rất thân thiết, gần gũi, dễ hiểu và dễ ứng dụng thực hành.

Kinh Nikaya giảng giải
Kinh tạng Nikaya là cả kho tàng Kinh điển Phật giáo Nam tông rất đồ sộ, hiện đã được chuyển ngữ hoàn toàn sang tiếng Việt. Nội dung Kinh tạng Nikaya bao hàm nền tảng căn bản giáo lý Phật Đà, rất thân thiết, gần gũi, dễ hiểu và dễ ứng dụng thực hành.
Nghe Pháp được lợi ích - kinh Nikaya giảng giải

16/6/2019

42 Lượt xem

Trong suốt 49 năm thuyết Pháp; Đức Phật đã đi khắp mọi quốc độ giáo hóa chúng sinh. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào Thế Tôn cũng tùy căn cơ của mỗi người mà “dĩ bất biến ứng vạn biến”, khéo phương tiện hóa độ chúng sinh. Vậy nên, ai ai cũng được lợi ích từ việc lắng nghe Pháp và thực hành những lời Phật thuyết.

Trong video: Nghe Pháp Được Lợi Ích, Thầy Thích Trúc Thái Minh đã giảng giải lời Phật dạy về người thuyết Pháp và người nghe Pháp. Hai đối tượng trên phải làm sao và như thế nào mới đúng lời Phật dạy?

Mời quý vị cùng đón xem để có câu trả lời.

Video tiếp theo