trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Tư, 29/11/2023

tức 17/10 Quý Mão

Kinh Nikaya giảng giải

Kinh Nikaya giảng giải

Kinh tạng Nikaya là cả kho tàng Kinh điển Phật giáo Nam tông rất đồ sộ, hiện đã được chuyển ngữ hoàn toàn sang tiếng Việt. Nội dung Kinh tạng Nikaya bao hàm nền tảng căn bản giáo lý Phật Đà, rất thân thiết, gần gũi, dễ hiểu và dễ ứng dụng thực hành.

Kinh Nikaya giảng giải
Kinh tạng Nikaya là cả kho tàng Kinh điển Phật giáo Nam tông rất đồ sộ, hiện đã được chuyển ngữ hoàn toàn sang tiếng Việt. Nội dung Kinh tạng Nikaya bao hàm nền tảng căn bản giáo lý Phật Đà, rất thân thiết, gần gũi, dễ hiểu và dễ ứng dụng thực hành.
Kinh Nikaya | Dùng chánh pháp làm ngọn đèn | Thầy Thích Trúc Thái Minh

17/11/2019

9114 Lượt xem

Đạo Phật là đạo của tự do, là đạo của chân lý. Đức Thế Tôn đã tự mình dấn thân đi tìm chân lý và mang ánh sáng giải thoát soi rọi thế gian đang chìm trong u tối. Và Ngài cũng luôn dạy các đệ tử của mình phải tự “thắp đuốc mà đi”.
Trong bóng tối của vô minh, chỉ có giáo Pháp của Phật mới là “ngọn đèn” dẫn chúng ta thoát khỏi nhà lửa sinh tử.

Hãy lắng nghe video: Dùng Chánh Pháp Làm Ngọn Đèn do Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải để hiểu thêm chi tiết các bạn nhé!

Video tiếp theo