trực tuyến
[TRỰC TIẾP] "Học từ con mối" - câu 208 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Ba, 13/04/2021

tức 2/3 Tân Sửu

Từ cội Bồ Đề nơi Đức Phật thành đạo đến bài học về lòng tri ân mà người con Phật cần ghi nhớ!

15/01/2021

Chia sẻ :

"Thầy rất mong là sau khi thăm Thánh tích cây Bồ đề này thì tâm biết ơn của các con tăng trưởng lên. Các con thường suy nghĩ về Phật, về giáo Pháp của Phật, về sự cứu độ của Ngài đối với chúng ta và với nhân loại thì tâm biết ơn trong các con mới khởi lên được."

15/01/2021

Chia sẻ :

Cây Bồ đề thuộc Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ ngày nay được coi là biểu tượng của Đức Phật và sự chứng ngộ Phật quả.Bởi theo lịch sử Phật giáo, hơn 2600 năm trước, Thái tử Tất Đạt Đa đã tọa thiền dưới cội cây Bồ Đề suốt 49 ngày đêm và thành tựu giác ngộ tối thượng, trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau đó, Ngài đã dành trọn vẹn bảy ngày để tri ân cây Bồ Đề đã che chở trong suốt thời gian Ngài tu tập cho đến khi giác ngộ. Nhân chuyến hành hương về miền đất Phật thăm cây Bồ đề - nơi Đức Phật thành đạo, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã có những chia sẻ về bài học lòng tri ân, kính mời quý Phật tử theo dõi bài viết dưới đây!

Đức Phật khởi tâm tri ân cội cây Bồ Đề

#1 Tâm tri ân là gì?

Tâm tri ân là một trong những đức tính đáng quý mà người đệ tử Phật nên tư duy và thực hành.  Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng chia sẻ: “Người có tâm biết ơn phải biết được sự giúp đỡ của người khác đối với mình, thường suy nghĩ về sự giúp đỡ này. Nếu không được giúp đỡ thì ta khổ thế nào, ta chìm đắm ra sao, ta tăm tối thế nào? Cũng giống như người đói khát, sắp chết mà có người đến cho mình miếng ăn thì mình khởi tâm biết ơn người ta đã cứu mạng sống cho mình. Con vật khi được cứu mạng sống, nó cũng còn khởi được tâm biết ơn. Vậy chúng ta cũng thế, ơn này của Phật đối với chúng ta là ơn cứu mạng nhiều kiếp đó”. Qua chia sẻ trên Sư Phụ, chúng ta hãy nên thường tư duy sâu sắc về sự giúp đỡ của người khác đối với mình và rộng hơn là sự hy sinh vĩ đại của Đức Phật để tâm biết ơn trong mỗi người ngày một tăng trưởng.

Tâm tri ân là một trong những đức tính đáng quý mà người đệ tử Phật nên tư duy và thực hành.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng chia sẻ: “Người có tâm biết ơn phải biết được sự giúp đỡ của người khác đối với mình, thường suy nghĩ về sự giúp đỡ này. Nếu không được giúp đỡ thì ta khổ thế nào, ta chìm đắm ra sao, ta tăm tối thế nào? Cũng giống như người đói khát, sắp chết mà có người đến cho mình miếng ăn thì mình khởi tâm biết ơn người ta đã cứu mạng sống cho mình. Con vật khi được cứu mạng sống, nó cũng còn khởi được tâm biết ơn. Vậy chúng ta cũng thế, ơn này của Phật đối với chúng ta là ơn cứu mạng nhiều kiếp đó”. Qua chia sẻ trên Sư Phụ, chúng ta hãy nên thường tư duy sâu sắc về sự giúp đỡ của người khác đối với mình và rộng hơn là sự hy sinh vĩ đại của Đức Phật để tâm biết ơn trong mỗi người ngày một tăng trưởng.

#2 Đức Phật dành trọn 7 ngày tri ân cây Bồ Đề

Chúng ta từ đâu đến?...Cuộc đời này có ý nghĩa gì?...Khi từ giã cõi đời này chúng ta đi đâu, còn kiếp sống khác hay là hết? Làm sao để mọi người hết đau khổ?...

Với lòng thương yêu chúng sinh bao la, trăn trở trước nỗi đau của nhân thế, Thái tử Tất Đạt Đa (tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau này) dù đang ở tuổi xuân xanh nhưng Ngài đã từ bỏ tất cả tài sản, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan và quyết chí ra đi tìm cho ra câu trả lời ấy.

Sau 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh rừng già, 49 ngày đêm ngồi thiền dưới cội Bồ Đề, Ngài đã tìm ra con đường giác ngộ đem lại hạnh phúc tối thượng cho tất cả chúng sinh.  Sau khi đắc đạo, trở thành Phật - bậc Thánh nhân siêu thế, Ngài đã dành trọn 7 ngày để tri ân cây Bồ Đề đã che chở cho Ngài trong suốt 49 ngày đêm thiền định. Sư Phụ chia sẻ: “Sau khi giác ngộ thì tâm biết ân, tri ân của Đức Phật rất lớn. Ngài đã nhìn cội cây Bồ đề 7 ngày không chớp mắt để tri ân cây Bồ đề”.  Sư Phụ khẳng định rằng Đức Phật là người ân nghĩa bậc nhất với tâm tri ân sâu sắc: “Ngài ngồi dưới tán cây, nơi Ngài thành tựu được sự nghiệp của mình mà Ngài cũng tri ân cái cây. Mặc dù cái cây đó vô tri nhưng mà Ngài vẫn tri ân”.

Sau 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh rừng già, 49 ngày đêm ngồi thiền dưới cội Bồ Đề, Ngài đã tìm ra con đường giác ngộ đem lại hạnh phúc tối thượng cho tất cả chúng sinh.

Sau khi đắc đạo, trở thành Phật - bậc Thánh nhân siêu thế, Ngài đã dành trọn 7 ngày để tri ân cây Bồ Đề đã che chở cho Ngài trong suốt 49 ngày đêm thiền định. Sư Phụ chia sẻ: “Sau khi giác ngộ thì tâm biết ân, tri ân của Đức Phật rất lớn. Ngài đã nhìn cội cây Bồ đề 7 ngày không chớp mắt để tri ân cây Bồ đề”.

Sư Phụ khẳng định rằng Đức Phật là người ân nghĩa bậc nhất với tâm tri ân sâu sắc: “Ngài ngồi dưới tán cây, nơi Ngài thành tựu được sự nghiệp của mình mà Ngài cũng tri ân cái cây. Mặc dù cái cây đó vô tri nhưng mà Ngài vẫn tri ân”.

Từ đó, Sư Phụ nhấn mạnh tâm tri ân, biết ơn là một trong những đức tính quan trọng của mỗi người con Phật trên bước đường thành tựu Vô thượng Bồ đề: “Người vô ơn bạc nghĩa, không thể thành Phật được. Tâm của Phật là tâm ân nghĩa và phải người biết ân, biết nghĩa thì mới có thể có trí lớn để làm được việc lớn. Còn những người phàm phu, tiểu nhân thì không thể có được tâm ân nghĩa như thế đâu. Cho nên tâm ân nghĩa của Ngài rất là lớn. Nên Ngài mới trở thành con người như vậy”.

Qua đây chúng ta thấy rằng Đức Phật không chỉ là người có trí tuệ vĩ đại, mà Ngài còn là người giàu lòng thương yêu, là người ân nghĩa bậc nhất.Vậy từ câu chuyện Đức Phật tri ân cây Bồ đề, chúng ta rút ra được bài học gì cho chính mình?

Bài học từ lòng tri ân đối với người con Phật

Từ sự hy sinh vĩ đại, lòng biết ơn sâu nặng của Đức Phật, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh khuyên mỗi chúng ta nên tư duy, khởi tưởng tâm tri ân của mình về Đức Phật - bậc Thầy vĩ đại siêu thế của Trời, Người. Bởi nếu không có Đức Phật, có lẽ chúng ta mãi còn tăm tối, chìm đắm trong vô lượng kiếp luân hồi, chỉ quanh quẩn hưởng thụ dục lạc và rồi từ giã cõi đời mà không biết mình sẽ đi về đâu.

Nhân chuyến hành hương về nơi Đức Phật thành đạo đó là cội Bồ đề, Sư Phụ chia sẻ: “Nếu không có Phật ra đời thì chúng ta tăm tối không biết đến bao nhiêu kiếp nữa, chỉ luẩn quẩn, loanh quanh với miếng cơm manh áo, với dục lạc rồi chết. Chúng ta phải thấy Đức Phật ra đời là vén màn vô minh này, cho ta thấy được một tia sáng để chúng ta đi lên. Cho nên, Đức Phật vì tìm ánh sáng giác ngộ này mà Ngài đã phải bao nhiêu kiếp Ngài khổ hạnh tu hành, bỏ cả thân mạng, bỏ tất cả, để tìm ra con đường giác ngộ này và truyền lại cho chúng ta”.

Bảo Tháp Đại Giác tại Bồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya) là một trong Tứ Thánh tích của Phật giáo

Bảo Tháp Đại Giác tại Bồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya) là một trong Tứ Thánh tích của Phật giáo

Vì xót thương chúng sinh, Ngài đã trải qua bao gian nan, vất vả trong vô lượng kiếp tu hành khổ hạnh, mong cầu tìm ánh sáng giác ngộ để cứu khổ cho muôn loài. Đó chẳng phải là một sự hy sinh rất vĩ đại hay sao? Chính vì thế, nghĩ về Đức Phật, chúng ta nên thường tư duy, suy ngẫm sâu sắc về sự hy sinh của Ngài đối với nhân loại. Tăng trưởng tâm biết ơn chính là mang lại phước báu thù thắng cho chính chúng ta trên con đường tầm cầu giác ngộ.

Sư Phụ bày tỏ niềm mong mỏi: “Cho nên Thầy rất mong là sau khi thăm Thánh tích cây Bồ đề này thì tâm biết ơn của các con tăng trưởng lên. Các con thường suy nghĩ về Phật, về giáo Pháp của Phật, về sự cứu độ của Ngài đối với chúng ta và với nhân loại thì tâm biết ơn trong các con mới khởi lên được. Khi tâm biết ơn khởi lên thì đó cũng là một sức mạnh để cho các con tiến đạo, nghĩ làm sao để tìm cách đền ơn Phật. Chúng ta không thể xem nhẹ được. Vì nếu chúng ta thấy bình thường, các con đến đây cũng chỉ là đi ngắm cảnh, thì xét ra nó không đẹp hơn công viên. Nhưng nếu chúng ta suy niệm về Đức Phật, về Pháp, về những công đức của Ngài thì chúng ta sẽ khởi được những tâm thiện, những thiện căn, những điều quý báu. Đặc biệt là tâm biết ơn. Tâm biết ơn sẽ giúp chúng ta trưởng thành, không làm những việc vô nghĩa, không sinh ra những bất thiện tâm”.

Từ những lời giảng giải trên Sư Phụ, hy vọng mỗi chúng ta sẽ luôn ghi nhớ bài học quý báu mà Đức Phật để lại cho hàng hậu học, từ đó trau dồi tăng trưởng tâm biết ơn, những hạt giống thiện lành ngày một nảy mầm trên con đường đi đến thành tựu viên tròn đạo quả.

Nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo PL.2564 - DL.2021, chúc quý Phật tử và nhân dân thập phương hạnh phúc an lạc trong ánh sáng Phật Pháp nhiệm màu!

Hạnh Tâm Diệu

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Giọt hồng yêu thương - Phật tử chùa Ba Vàng hiến máu vì cộng đồng trong mùa dịch Covid-19

Covid-19🞄 08/04/2021

Nhận thấy việc hiến máu trong thời điểm này là rất cấp bách và là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh,...

Covid-19 🞄 08/04/2021

Nhận thấy việc hiến máu trong thời điểm này là rất cấp bách và là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh,...

Kỷ niệm ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát - chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng kính lễ Quán Âm Quảng Trần

Tin tức🞄 04/04/2021

Ngày 19/02/Tân Sửu, nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh, tại chùa Ba Vàng đã diễn ra khóa lễ tụng kinh Quán Âm Quảng Trần. Với tâm thành tha thiết hướng về...

Tin tức 🞄 04/04/2021

Ngày 19/02/Tân Sửu, nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh, tại chùa Ba Vàng đã diễn ra khóa lễ tụng kinh Quán Âm Quảng Trần. Với tâm thành tha thiết hướng về...

Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn bất động sản Việt Anh về thăm Chùa Ba Vàng và thỉnh chư Tăng tác lễ cầu an

Tin tức🞄 01/04/2021

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn tư vấn Bất động sản Việt Anh đã về chùa Ba Vàng lễ Phật, vãng cảnh và thỉnh chư Tăng tác lễ cầu an. Hướng về ngôi Đại Hùng Bảo Điện

Tin tức 🞄 01/04/2021

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn tư vấn Bất động sản Việt Anh đã về chùa Ba Vàng lễ Phật, vãng cảnh và thỉnh chư Tăng tác lễ cầu an. Hướng về ngôi Đại Hùng Bảo Điện

Tưởng nhớ ngày Đức Phật nhập Niết Bàn: Sư Phụ và chư Tăng, Phật tử dâng hoa cúng dường xá lợi Phật

Hoạt động phật sự🞄 30/03/2021

Dù Đức Phật đã an nhiên thị tịch cõi Niết Bàn, nhưng vì lòng thương tưởng đến chúng sinh, Ngài để lại kim thân xá lợi kết tinh, ...

Hoạt động phật sự 🞄 30/03/2021

Dù Đức Phật đã an nhiên thị tịch cõi Niết Bàn, nhưng vì lòng thương tưởng đến chúng sinh, Ngài để lại kim thân xá lợi kết tinh, ...

Công ty Herbalife Nutrition về thăm chùa Ba Vàng và lắng nghe thời Pháp quý báu của Sư Phụ

Hoạt động phật sự🞄 30/03/2021

Nhân chuyến du xuân ngày 26/3/2021, Công ty Herbalife Nutrition đã về chùa Ba Vàng lễ Phật, vãng cảnh thỉnh cầu Sư Phụ, ...

Hoạt động phật sự 🞄 30/03/2021

Nhân chuyến du xuân ngày 26/3/2021, Công ty Herbalife Nutrition đã về chùa Ba Vàng lễ Phật, vãng cảnh thỉnh cầu Sư Phụ, ...

Chuyến thăm chùa Ba Vàng của Công ty Hoàng Dương và Công ty Cent Beauty

Hoạt động phật sự🞄 27/03/2021

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, Sư Phụ đã kể cho đoàn nghe những câu chuyện có thật trong Phật giáo, giúp mọi người hiểu hơn về nhân quả, từ đó biết trau dồi những điều thiện lành để cuộc sống luôn hạnh phúc và bình an.

Hoạt động phật sự 🞄 27/03/2021

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, Sư Phụ đã kể cho đoàn nghe những câu chuyện có thật trong Phật giáo, giúp mọi người hiểu hơn về nhân quả, từ đó biết trau dồi những điều thiện lành để cuộc sống luôn hạnh phúc và bình an.

Chùa Ba Vàng trao tặng 30 triệu đồng ủng hộ Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Người cao tuổi Việt Nam và Đại hội Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Ninh

Hoạt động phật sự🞄 27/03/2021

Ngày 22/3/2021 (tức 10/02/Tân Sửu), Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã tiếp đón lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Ninh và Hội Người cao tuổi thành phố Uông Bí đến thăm chùa.

Hoạt động phật sự 🞄 27/03/2021

Ngày 22/3/2021 (tức 10/02/Tân Sửu), Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã tiếp đón lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Ninh và Hội Người cao tuổi thành phố Uông Bí đến thăm chùa.

Thông báo thay đổi thời gian phát trực tuyến chương trình 'Hướng về sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn' để hưởng ứng giờ trái đất

Tin tức🞄 27/03/2021

Thông báo thay đổi thời gian phát trực tuyến chương trình "Hướng về sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn" để hưởng ứng giờ trái đất

Tin tức 🞄 27/03/2021

Thông báo thay đổi thời gian phát trực tuyến chương trình "Hướng về sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn" để hưởng ứng giờ trái đất

Thông báo trực tuyến chương trình: 'Hướng về sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn'

Tin tức🞄 26/03/2021

Thông báo trực tuyến chương trình: "Hướng về sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn"

Tin tức 🞄 26/03/2021

Thông báo trực tuyến chương trình: "Hướng về sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn"

“Hạnh phúc xuất gia” - Bài giảng nhân kỉ niệm Thái tử Tất - Đạt - Đa xuất gia tìm cầu chân lý

Hoạt động phật sự🞄 23/03/2021

Nếu như ở cuộc sống tại gia, con người phải lo chuyện gia đình; công danh sự nghiệp; tài sản được mất, hơn thua;... khổ biết bao nhiêu, thì đời sống xuất gia lại thênh thang, rộng mở bấy nhiêu.

Hoạt động phật sự 🞄 23/03/2021

Nếu như ở cuộc sống tại gia, con người phải lo chuyện gia đình; công danh sự nghiệp; tài sản được mất, hơn thua;... khổ biết bao nhiêu, thì đời sống xuất gia lại thênh thang, rộng mở bấy nhiêu.

Hoan ca đêm tri ân mừng Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia

Hoạt động phật sự🞄 22/03/2021

Nhân dịp kỷ niệm sự kiện trọng đại này, ngày 08/02/Tân Sửu (tức 20/03/2021), chùa Ba Vàng đã tổ chức chương trình “Xuất gia - Sự từ bỏ vĩ đại” để cảm niệm tri ân sự từ bỏ vì lợi ích chúng sinh của Đức Thế Tôn, cũng như những sự từ bỏ tiếp nối của Tăng chúng.

Hoạt động phật sự 🞄 22/03/2021

Nhân dịp kỷ niệm sự kiện trọng đại này, ngày 08/02/Tân Sửu (tức 20/03/2021), chùa Ba Vàng đã tổ chức chương trình “Xuất gia - Sự từ bỏ vĩ đại” để cảm niệm tri ân sự từ bỏ vì lợi ích chúng sinh của Đức Thế Tôn, cũng như những sự từ bỏ tiếp nối của Tăng chúng.

Muôn đóa “hoa tâm” dâng cúng dường kính mừng ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia

Tin tức🞄 22/03/2021

Nhân kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã thành kính dâng đóa “hoa tâm” cúng dường lên Tăng chúng chùa Ba Vàng...

Tin tức 🞄 22/03/2021

Nhân kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã thành kính dâng đóa “hoa tâm” cúng dường lên Tăng chúng chùa Ba Vàng...

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Uông Bí hoan nghênh sự đóng góp của Phật tử chùa Ba Vàng về hoạt động 'giải cứu' nông sản

Từ thiện🞄 20/03/2021

Chiều ngày 17/3/2021, ông Đào Ngọc Sơn, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Uông Bí đã đến điểm “giải cứu” của các Phật tử tại phường Thanh Sơn...

Từ thiện 🞄 20/03/2021

Chiều ngày 17/3/2021, ông Đào Ngọc Sơn, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Uông Bí đã đến điểm “giải cứu” của các Phật tử tại phường Thanh Sơn...

2 bài học quý báu mà người con Phật học được từ sự kiện xuất gia của Thái Tử Tất Đạt Đa

Tin tức🞄 19/03/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

Tin tức 🞄 19/03/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

Tu tập cảm niệm tri ân sự từ bỏ vĩ đại của Thái Tử Tất Đạt Đa

Tin tức🞄 18/03/2021

Để cảm niệm ân đức của Đức Thế Tôn, các Phật tử chùa Ba Vàng đã tham gia “Tuần lễ tu tập thiền quán kỷ niệm sự kiện Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia”. Tuần lễ tu tập được diễn ra...

Tin tức 🞄 18/03/2021

Để cảm niệm ân đức của Đức Thế Tôn, các Phật tử chùa Ba Vàng đã tham gia “Tuần lễ tu tập thiền quán kỷ niệm sự kiện Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia”. Tuần lễ tu tập được diễn ra...

Thông báo chương trình “Xuất gia - sự từ bỏ vĩ đại - kỷ niệm ngày Thái Tử Tất Đạt Đa xuất gia”

Thông Báo🞄 18/03/2021

Trên tinh thần tri ân của những người con Phật, được sự hứa khả trên Sư Phụ, hàng Phật tử chùa Ba Vàng tổ chức chương trình “Xuất gia - sự từ bỏ vĩ đại - kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia”...

Thông Báo 🞄 18/03/2021

Trên tinh thần tri ân của những người con Phật, được sự hứa khả trên Sư Phụ, hàng Phật tử chùa Ba Vàng tổ chức chương trình “Xuất gia - sự từ bỏ vĩ đại - kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia”...

Phóng sinh - trải lòng từ tới muôn loài

Tin tức🞄 17/03/2021

Với tấm lòng từ bi, nhân dịp đầu năm mới, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng và một số Phật tử chùa Ba Vàng đã tác lễ phóng sinh tại biển Hạ Long...

Tin tức 🞄 17/03/2021

Với tấm lòng từ bi, nhân dịp đầu năm mới, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng và một số Phật tử chùa Ba Vàng đã tác lễ phóng sinh tại biển Hạ Long...

Lợi hành nhiếp và đồng sự nhiếp - Hai pháp hành người đệ tử Phật cần có trên bước đường tu nhân học Phật

Hoạt động phật sự🞄 14/03/2021

Tiếp tục bài học từ Đức Chuyển Luân Thánh Vương, Sư Phụ đã giúp đại chúng hiểu được rằng trên bước đường tu nhân học Phật, phải chuyên cần làm những điều lành thiện, mang lại lợi ích cho mình, lợi ích cho người.

Hoạt động phật sự 🞄 14/03/2021

Tiếp tục bài học từ Đức Chuyển Luân Thánh Vương, Sư Phụ đã giúp đại chúng hiểu được rằng trên bước đường tu nhân học Phật, phải chuyên cần làm những điều lành thiện, mang lại lợi ích cho mình, lợi ích cho người.

Chung tay cùng cả nước hỗ trợ bà con nhân dân tỉnh Hải Dương

Từ thiện🞄 14/03/2021

Trên tinh thần đồng cảm, sẻ chia của người con Phật, các Phật tử đã trao tặng những suất quà là lương thực, thực phẩm để hỗ trợ bà con sau những tác động mạnh mẽ của dịch bệnh COVID-19.

Từ thiện 🞄 14/03/2021

Trên tinh thần đồng cảm, sẻ chia của người con Phật, các Phật tử đã trao tặng những suất quà là lương thực, thực phẩm để hỗ trợ bà con sau những tác động mạnh mẽ của dịch bệnh COVID-19.