trực tuyến
[TRỰC TIẾP] "Học từ con mối" - câu 208 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Ba, 13/04/2021

tức 2/3 Tân Sửu

Ý nghĩa sâu xa về bài kệ “Cư trần lạc đạo” của Phật Hoàng Trần Nhân Tông

01/01/2021

Chia sẻ :

“Cư trần lạc đạo” là bài thiền kệ được trích trong bài phú cùng tên của Phật hoàng Trần Nhân Tông, được xem là “tài sản” quý báu của Phật giáo Việt Nam...

01/01/2021

Chia sẻ :

“Cư trần lạc đạo” là bài thiền kệ được trích trong bài phú cùng tên của Phật hoàng Trần Nhân Tông, được xem là “tài sản” quý báu của Phật giáo Việt Nam đời Trần.Đây là một tác phẩm mang triết lý sâu sắc giữa đạo và đời. Thông qua bài phú, người tu biết sống ở trần gian mà vẫn an lạc.

Nguyên văn chữ Hán của bài kệ:
Cư trần lạc đạo thả tùy duyên
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch
Ðối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền.

Bản dịch:
Ở đời vui đạo hãy tùy duyên
Đói đến thì ăn nhọc ngủ liền
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền.

Vậy từng câu kệ trong bài phú mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp như thế nào? Kính mời quý độc giả cùng tìm hiểu bài phú qua lời giảng giải trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong bài viết dưới đây.

“Ở đời vui đạo hãy tùy duyên”

Nghĩa là chúng ta ở trong chốn trần gian thì việc tu đạo không phải tìm ở nơi nào đó đặc biệt, rừng sâu vách núi mà tu đạo chính ở ngay tâm chúng ta.

“Cư trần lạc đạo phú” là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Phật hoàng Trần Nhân Tông

“Cư trần lạc đạo phú” là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Phật hoàng Trần Nhân Tông

Giống như xưa kia, Đức vua Trần Nhân Tông rời bỏ ngai vàng, lên núi Yên Tử xuất gia cầu đạo. Khi ấy, Ngài nói với Quốc sư Phù Vân rằng:
- Trẫm muốn vào trong núi để tìm Phật.
Quốc sư Phù Vân đã khuyên Ngài:
- Thưa Hoàng thượng, ở trong núi vốn không có Phật. Núi làm gì có Phật. Phật ở đâu? Phật ở ngay trong tâm của Ngài đó. Phật ngay trong tâm của Ngài. Nếu tâm Ngài mà lắng yên và chiếu sáng thì đó là Phật sống đấy.
>>> Người Phật tử cần tu thế nào để được chân thật thấy Phật?
Nghe vậy, Ngài quay trở về cung tiếp tục lãnh đạo đất nước và tu hành. Do vua Trần Nhân Tông thấy được những yếu chỉ này cho nên Ngài viết ra câu phú với ý nghĩa: “Sống ở trong trần gian mà vui được với đạo thì phải biết tùy duyên”.

Để đại chúng hiểu hơn về ý nghĩa của câu kệ đầu tiên, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải: “Chữ “tùy duyên” của đạo Phật không phải dễ hiểu. Nếu chúng ta hiểu “tùy duyên” là thế nào cũng được, vui đâu chầu đấy thì đấy không phải là “tùy duyên””.

Sư Phụ cũng lấy một số ví dụ cụ thể như: đi qua quán rượu, nhóm bạn rủ vào nhậu, mình lại tùy duyên uống rồi say xỉn, về bất hiếu với cha mẹ; hay đi trợ niệm, dọc đường thấy quán cờ bạc, tùy duyên vào chơi,... thì không được gọi là tùy duyên.

Phật hoàng Trần Nhân Tông - Người đã bỏ ngai vàng để đi tu

Phật hoàng Trần Nhân Tông - Người đã bỏ ngai vàng để đi tu

Người xưa đã có câu: “Tùy duyên bất biến”. Tức là tùy duyên mà bị biến thì không phải là tùy duyên. Sư Phụ cũng chia sẻ: “Chữ “tùy duyên” là phải “bất biến” mới được. Mà muốn đạt được năng lực để tùy duyên thì phải thấy được sự chân thật, thấy được tánh thể mới tùy duyên được”.

Bên cạnh đó, Sư Phụ cũng lý giải thêm: “Còn nếu chúng ta mà chưa thấy được cái này thì chúng ta tùy duyên là sao? Là biến mất mình ngay, mình tùy duyên là mình mất. Bây giờ mình đi theo bạn xấu thì lập tức mình sẽ nhiễm cái xấu. Đấy là mình tùy duyên mà mất mình chứ không phải tùy duyên mà bất biến. Cho nên, người mà vui được với đạo để tùy duyên thì phải biết tùy duyên nhưng mà người này phải tu tập có định lực lớn rồi. Ở đây các Ngài đã thấy được thể chân thật của đạo”.

Vậy nên các Ngài sống đời tu hành rất tùy duyên!

“Đói đến thì ăn nhọc ngủ liền”

Vậy người tu tập tới mức độ thế nào thì mới tùy duyên được? Sư Phụ chia sẻ: “Người mà vui được với đạo để tùy duyên thì phải biết tùy duyên nhưng người này phải tu tập có định lực lớn rồi. Các Ngài đã thấy được thể chân thật của đạo, cho nên sống tùy duyên: Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền”.

Để giải thích về câu kệ thứ hai Sư Phụ nhấn mạnh: “Chúng ta thấy đạo không phải là điều gì đó xa lạ. Không phải đi vào chỗ xa xôi, khuất lánh mọi người, không phải lên tận đỉnh núi cao, vào trong hang động mới là đạo. Tìm đạo ở chính tâm này, tâm bình thường ấy là đạo. Ngay chính tâm được bình thường, được an định thì đạo sẽ hiển lộ. Khi đó thì ăn cơm, mặc áo, đi ngủ cũng là đạo”.
>>> Tĩnh tâm sinh trí tuệ, tâm càng an tĩnh trí tuệ càng phát sinh

Tuy nhiên, như lời Sư Phụ lý giải, tâm chúng ta hầu hết luôn bất thường mà chúng ta không nhận ra. Sáng vui, chiều buồn, hôm nay yêu, ngày mai ghét; suốt ngày nổi sóng. Đó là tâm bất bình thường, tâm bất an.

Tu đạo chính là quay về bản tâm, khi tâm an tĩnh thì đó chính là đạo

Tu đạo chính là quay về bản tâm, khi tâm an tĩnh thì đó chính là đạo

Tâm rất quan trọng. Tâm quyết định sự thành hay bại của chúng ta. Vậy nên, để điều phục tâm, không biến bản thân mình thành nô lệ của tâm, Sư Phụ chia sẻ: “Tất cả quá trình chúng ta tu học Phật Pháp đều là quá trình để điều luyện tâm”. Tức là bây giờ chúng ta tu tập, rèn giũa, thanh lọc để tâm được trở lại trạng thái thanh tịnh mà chúng ta gọi là “tâm bình thường”.

Như vậy, qua lời giảng giải trên Sư Phụ về ý nghĩa hai câu kệ mở đầu, chúng ta nhận thấy trí tuệ nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông. Ngài đã thấu tỏ được bản tính chân như của đạo. Ngài giúp hàng hậu học hiểu rằng tâm bình thường, an tĩnh chính là đạo.

“Trong nhà có báu thôi tìm kiếm”

Nếu như ở hai câu kệ đầu, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã làm rõ yếu chỉ của việc tu đạo thì đến câu kệ thứ ba, Ngài chỉ ra của báu mà ai cũng có, đó chính là tâm thanh tịnh của mỗi người.

Để đại chúng hiểu sâu hơn về “báu trong nhà” được Phật Hoàng nhắc tới, Sư Phụ giảng giải: “Trong nhà có báu tức là ngay nơi bản tâm chúng ta có của báu vô giá. Đó là viên ngọc Minh Châu là viên ngọc tâm thanh tịnh. Khi mà thấy được viên ngọc báu này rồi thì không có một của báu nào của trần gian bằng được nó”.

Vàng bạc, ngọc ngà, tiền của ở thế gian là quý nhưng trong đạo thì của báu vô giá chính là ở ngay bản tâm thanh tịnh của mình. Như Sư Phụ chia sẻ, tâm trong sáng ấy chính là tâm Phật vô giá mà trong quá trình tu rèn, thanh lọc mới được hiển lộ.

“Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền”

Vậy liệu vô tâm trong câu kệ có phải là mặc kệ, vô ý tứ, vô ý thức với mọi thứ xung quanh? Để giúp quý Phật tử hiểu đúng về vấn đề này, Sư Phụ chia sẻ: “Người đối trước trần cảnh tâm bất động, không xao động, không nhiễm. Ở cảnh trần gian người ta có gọi là bát phong: hỉ, nộ, ái, ố, ai, ưu, lạc; chính là buồn vui, yêu ghét, sầu bi, khổ sướng. Nếu chúng ta đối trước những cảnh này mà tâm không bị xao động thì người này mới thật là vô tâm”.

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng để rèn luyện và thanh lọc thân tâm

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng để rèn luyện và thanh lọc thân tâm

Trong bài chia sẻ, Sư Phụ cũng lấy ví dụ về chữ “vô tâm”: đi đường thấy người ta ngã xe, tai nạn thì mình vô tâm bảo là Sư Tổ dạy tôi là vô tâm nên tôi không giúp người. Nhưng thực chất, theo lời Sư Phụ giảng, vô tâm là khi đứng trước ngọn gió của đời, đứng trước tham dục của trần gian mà không xao động mới thực chất gọi là vô tâm. Sư Phụ chia sẻ thêm: “Chúng ta hãy lấy luôn cảnh giới của mình để luyện tâm mình. Phật tử tại gia thì trong nhà, trong đạo tràng của mình có thể luyện được tâm. Chư Tăng ở chùa thì lấy đại chúng của chùa để luyện tâm mình. Ở đâu cũng có người yêu, người ghét người thuận, người nghịch với mình. Chúng ta sẽ lấy luôn việc đó để luyện tâm mình. Làm sao trước tất cả những cảnh giới ấy mà mình quyết tâm tiến đạo, không thoái chuyển, vẫn bất động”.

Hy vọng, từ bài viết trên quý vị đã phần nào hiểu được những điều căn bản sự tu hành của người đệ Phật với tâm thanh tịnh, chân thật qua bài kệ “Cư trần lạc đạo”. Chúc quý vị luôn tinh tấn, thực hành lời Phật dạy để mang lại niềm hạnh phúc, an vui cho bản thân và gia đình.

Hạnh An

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Muôn đóa “hoa tâm” dâng cúng dường kính mừng ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia

Tin tức🞄 22/03/2021

Nhân kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã thành kính dâng đóa “hoa tâm” cúng dường lên Tăng chúng chùa Ba Vàng...

Tin tức 🞄 22/03/2021

Nhân kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã thành kính dâng đóa “hoa tâm” cúng dường lên Tăng chúng chùa Ba Vàng...

2 bài học quý báu mà người con Phật học được từ sự kiện xuất gia của Thái Tử Tất Đạt Đa

Tin tức🞄 19/03/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

Tin tức 🞄 19/03/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

“Giải cứu” nông sản tỉnh Hải Dương - Khi mùa dịch qua đi, tình người sẽ đọng lại mãi

Từ thiện🞄 07/03/2021

Mặc dù những ngày này các tỉnh miền Bắc đang đón những cơn mưa phùn lạnh, việc di chuyển gặp ít nhiều khó khăn. Nhưng trên tinh thần phát huy giá trị tình người cao đẹp của dân tộc, các Phật tử vẫn rất nhiệt tình hỗ trợ “giải cứu” nông sản.

Từ thiện 🞄 07/03/2021

Mặc dù những ngày này các tỉnh miền Bắc đang đón những cơn mưa phùn lạnh, việc di chuyển gặp ít nhiều khó khăn. Nhưng trên tinh thần phát huy giá trị tình người cao đẹp của dân tộc, các Phật tử vẫn rất nhiệt tình hỗ trợ “giải cứu” nông sản.

Phật tử chùa Ba Vàng tinh tấn tu tập mong nguyện dịch bệnh Covid - 19 sớm được hóa giải

Bài viết🞄 07/03/2021

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã dạy: “Chúng ta hãy nỗ lực tu tập, nỗ lực cầu nguyện, trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng phước báu này đến với mọi người, giúp nhân loại sớm được thoát nạn dịch COVID-19”

Bài viết 🞄 07/03/2021

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã dạy: “Chúng ta hãy nỗ lực tu tập, nỗ lực cầu nguyện, trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng phước báu này đến với mọi người, giúp nhân loại sớm được thoát nạn dịch COVID-19”

Lắng đọng khi nghe những câu chuyện về Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - Người mang lý tưởng cao thượng cho đời

Bài viết🞄 07/03/2021

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - Người dành trọn cuộc đời, tâm huyết của mình cho sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp để mọi người được tiếp cận với lời Đức Phật dạy, từ đó sống một cuộc đời có ý nghĩa và tốt đẹp hơn...

Bài viết 🞄 07/03/2021

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - Người dành trọn cuộc đời, tâm huyết của mình cho sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp để mọi người được tiếp cận với lời Đức Phật dạy, từ đó sống một cuộc đời có ý nghĩa và tốt đẹp hơn...

Vun bồi Hiếu tâm, Phật tử tri ân hai cụ thân sinh nhân dịp sinh nhật Sư Phụ

Bài viết🞄 06/03/2021

Trong ngôi nhà nhỏ, các Phật tử quây quần bên hai cụ, dâng lời tri ân vì hai cụ đã sinh ra một người con tuyệt vời. Đó chính là Sư Phụ - vị ân Sư khả kính giúp bao người được học, hiểu giáo Pháp của Đức Phật, làm cho cuộc đời tươi đẹp hơn

Bài viết 🞄 06/03/2021

Trong ngôi nhà nhỏ, các Phật tử quây quần bên hai cụ, dâng lời tri ân vì hai cụ đã sinh ra một người con tuyệt vời. Đó chính là Sư Phụ - vị ân Sư khả kính giúp bao người được học, hiểu giáo Pháp của Đức Phật, làm cho cuộc đời tươi đẹp hơn

Con đã thầm nguyện rằng: “Con sẽ chọn Sư Phụ là Thầy...”

Bài viết🞄 05/03/2021

Đối với hàng vạn Phật tử chùa Ba Vàng thì Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chính là sức sống của mùa xuân bất diệt trong ánh sáng Phật Pháp...

Bài viết 🞄 05/03/2021

Đối với hàng vạn Phật tử chùa Ba Vàng thì Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chính là sức sống của mùa xuân bất diệt trong ánh sáng Phật Pháp...

Đong đầy cảm xúc buổi sinh nhật Sư Phụ lần thứ 54

Bài viết🞄 05/03/2021

Trong niềm xúc động, các Phật tử đã dâng lên Sư Phụ lời cảm niệm công ơn giáo dưỡng sâu sắc. Nhờ có Sư Phụ soi đường chỉ lối mà các Phật tử được vào biển Phật Pháp, khai sáng tuệ giác để được hạnh phúc, an vui.

Bài viết 🞄 05/03/2021

Trong niềm xúc động, các Phật tử đã dâng lên Sư Phụ lời cảm niệm công ơn giáo dưỡng sâu sắc. Nhờ có Sư Phụ soi đường chỉ lối mà các Phật tử được vào biển Phật Pháp, khai sáng tuệ giác để được hạnh phúc, an vui.

Chùa Ba Vàng phối hợp với chính quyền TP. Uông Bí hỗ trợ bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Việt Nam Thụy Điển

Bài viết🞄 05/03/2021

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại diện chư Tăng chùa Ba Vàng đã trực tiếp đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển thành phố Uông Bí...

Bài viết 🞄 05/03/2021

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại diện chư Tăng chùa Ba Vàng đã trực tiếp đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển thành phố Uông Bí...

Tri ân Sư Phụ nhân ngày sinh nhật

Bài viết🞄 04/03/2021

Kính bạch Sư Phụ, qua từng bài học của Sư Phụ mà khi con đứng lớp để truyền tải kiến thức cho học sinh, con cảm nhận bổn phận và sứ mệnh của mình trong từng bài học đối với học trò có vai trò và ý nghĩa đến chừng nào. Và con luôn nhắc nhủ tâm mình phải làm thật tốt sứ mệnh đó.

Bài viết 🞄 04/03/2021

Kính bạch Sư Phụ, qua từng bài học của Sư Phụ mà khi con đứng lớp để truyền tải kiến thức cho học sinh, con cảm nhận bổn phận và sứ mệnh của mình trong từng bài học đối với học trò có vai trò và ý nghĩa đến chừng nào. Và con luôn nhắc nhủ tâm mình phải làm thật tốt sứ mệnh đó.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - “người Cha” sinh ra CLB Cúc Vàng trong Pháp tu Lục Hòa

Bài viết🞄 04/03/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Bài viết 🞄 04/03/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Tri ân 'Người' sinh ra vì lợi ích chúng sinh!

Bài viết🞄 03/03/2021

Từ sau đó con về chùa nhiều hơn, con cảm nhận được tấm lòng từ bi của Sư Phụ nhiều hơn qua từng việc mà con được chứng kiến ở chùa. Từ một tiểu tiết nhỏ trang trí ở chùa, Sư Phụ cũng hướng mọi người tới giá trị đạo đức và nhân văn, hướng mọi người biết đến Phật Pháp.

Bài viết 🞄 03/03/2021

Từ sau đó con về chùa nhiều hơn, con cảm nhận được tấm lòng từ bi của Sư Phụ nhiều hơn qua từng việc mà con được chứng kiến ở chùa. Từ một tiểu tiết nhỏ trang trí ở chùa, Sư Phụ cũng hướng mọi người tới giá trị đạo đức và nhân văn, hướng mọi người biết đến Phật Pháp.

Thành kính tri ân Thầy - Người mang Giáo Pháp Như Lai soi sáng chúng con

Tin tức🞄 03/03/2021

Chúng con như những đứa trẻ đang “chết đuối” giữa dòng sông cuộc đời, bị cuốn vào những “ngọn sóng” của sự tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, của sự vô ơn bất kính… khiến chịu nhiều đau khổ. Nhưng thật hạnh phúc vì giờ đây, chúng con được gặp Sư Phụ - người sinh ra chúng con trong giáo Pháp của Như Lai.

Tin tức 🞄 03/03/2021

Chúng con như những đứa trẻ đang “chết đuối” giữa dòng sông cuộc đời, bị cuốn vào những “ngọn sóng” của sự tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, của sự vô ơn bất kính… khiến chịu nhiều đau khổ. Nhưng thật hạnh phúc vì giờ đây, chúng con được gặp Sư Phụ - người sinh ra chúng con trong giáo Pháp của Như Lai.

Sư Phụ - Mặt trời trí tuệ soi bước con đi

Tin tức🞄 02/03/2021

Nhân duyên con được gặp Sư Phụ trong một lần đi tình nguyện tại Trại Phong Thái Bình cách đây gần 10 năm về trước. Khi ấy con còn là một cán bộ trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, luôn nhìn đời với lăng kính màu hồng

Tin tức 🞄 02/03/2021

Nhân duyên con được gặp Sư Phụ trong một lần đi tình nguyện tại Trại Phong Thái Bình cách đây gần 10 năm về trước. Khi ấy con còn là một cán bộ trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, luôn nhìn đời với lăng kính màu hồng

“Giải cứu” hơn 60 tấn nông sản tỉnh Hải Dương - hành trình lan tỏa yêu thương của Phật tử chùa Ba Vàng

Từ thiện🞄 01/03/2021

Tỉnh Hải Dương - một trong những nơi chịu nhiều thiệt hại nặng nề về kinh tế. Hàng chục nghìn tấn nông sản từ công sức của bà con bị tồn đọng, không có nơi tiêu thụ...

Từ thiện 🞄 01/03/2021

Tỉnh Hải Dương - một trong những nơi chịu nhiều thiệt hại nặng nề về kinh tế. Hàng chục nghìn tấn nông sản từ công sức của bà con bị tồn đọng, không có nơi tiêu thụ...

Phóng sinh là gì và phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Bài viết🞄 25/02/2021

Phóng sinh vào dịp Rằm tháng Giêng, Rằm tháng bảy,... đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt. Vậy phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Bài viết 🞄 25/02/2021

Phóng sinh vào dịp Rằm tháng Giêng, Rằm tháng bảy,... đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt. Vậy phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Covid -19

Bài viết🞄 23/02/2021

“Chúng ta hãy nỗ lực tu tập, nỗ lực cầu nguyện, trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng phước báu này đến với mọi người, giúp nhân loại sớm được...

Bài viết 🞄 23/02/2021

“Chúng ta hãy nỗ lực tu tập, nỗ lực cầu nguyện, trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng phước báu này đến với mọi người, giúp nhân loại sớm được...

Đàn lễ cúng thí thực ngày tu Bát quan trai đầu năm mới

Bài viết🞄 22/02/2021

Sau Chương trình khai Pháp và Khai đàn Dược Sư đầu xuân kết thúc viên mãn, với tấm lòng từ bi, chư Tăng chùa Ba Vàng đã tác lễ tụng kinh cúng thí thực cho các chúng vong linh, ngã quỷ...

Bài viết 🞄 22/02/2021

Sau Chương trình khai Pháp và Khai đàn Dược Sư đầu xuân kết thúc viên mãn, với tấm lòng từ bi, chư Tăng chùa Ba Vàng đã tác lễ tụng kinh cúng thí thực cho các chúng vong linh, ngã quỷ...

Khám phá nét đẹp và ý nghĩa 9 tiểu cảnh chào xuân Tân Sửu tại chùa Ba Vàng (phần 1)

Tin tức🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Tin tức 🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...