5 Hạng Người Sống Ở Rừng – Kinh Tạng Nikaya

Một thời, Thế Tôn trú ở Kosala gọi các Tỳ Kheo:

Có năm hạng người này sống ở rừng, thế nào là năm?

Thứ nhất, hạng đần độn ngu si sống ở rừng;

Thứ hai, hạng ác dục ác tánh sống ở rừng;

Thứ ba, hạng kiêu mạn loạn tâm sống ở rừng;

Thứ tư, hạng ở rừng vì được nghe Thế Tôn và các vị đệ tử Phật tán thán;

Thứ năm, hạng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành nên sống ở rừng…

Vậy hạng người nào được Đức Thế Tôn tán thán sống ở trong rừng?

Kính mời quý vị cùng theo dõi qua video dưới đây!

Xem thêm: Tu Sĩ Núi Và Rừng – Chùa Ba Vàng 

Tags:
Link to map Back top top