Bổn Phận Người Gia Chủ – Kinh Nikaya Giảng Giải

Phật tử tại gia có bổn phận như thế nào? Trong kinh, Đức Phật có dạy người gia chủ – Phật tử tại gia có 4 pháp, mà khi thực hành được 4 pháp này người thánh đệ tử bước vào con đường thích đáng, con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi trời. Vậy 4 pháp đó là gì?

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng để hiểu rõ hơn về bổn phận của người gia chủ nhé!

Xem thêm:
Phẩm Giữ Gìn Tài Sản & Kế Thừa Gia Tài Chính Pháp – Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya – Cư Sĩ và Bổn Phận Người Gia Chủ

Tags:
Link to map Back top top