Được Sinh Thân Người Là Khó | Kinh Nikaya Giảng Giải

Thân là sự sống. Không có thân thì không có sự sống. Sự sống tốt đẹp hay không là tùy thuộc vào tấm thân tứ đại này. Trong các loại thân chúng sinh, thân người cao quý hơn cả. Thân người cao qúy ở chỗ là cho phép chúng ta làm được những việc tốt đẹp.

Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video sau để hiểu hơn về vấn đề này nhé!

Xem thêm: Trường Thọ và Đoản Thọ

Tags:
Link to map Back top top