Giàu Có Dễ Sinh Tật – Kinh Nikaya Giảng Giải

Sống ở đời, ai cũng ước có được một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Bởi vậy, khi nghèo khó thì gắng công kiếm tiền. Và khi đổi đời, giàu có lên nhanh chóng thì lại bị rơi vào sự lệch lạc trong nhận thức cũng như hành động dẫn đến không ít bất hạnh trong đời.

Vậy nên, để không rơi vào hiểm họa, chúng ta phải tìm được sự cân bằng giữa giàu sang về vật chất và đạo đức.

Mời quý vị và các bạn lắng nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải phẩm: Giàu Có Dễ Sinh Tật trong tạng kinh Nikaya để hiểu lời Phật thuyết về điều này.

Tags:
Link to map Back top top